Statsadvokat Arild Oma tror noe av motivet ligger nettopp her.

– Rettspsykiaterne beskriver at tiltalte har store problemer med den type relasjoner som han hadde med Ingvild Myking. Det kan være et mulig motiv, sier Oma.

De sakkyndige, Jan Øystein Berle og Pål Grøndal, la i går frem sin vurdering av Rune Pedersen.

– Vanskelig barndom

De konkluderer med at han var strafferettslig tilregnelig da han drepte Ingvild Myking og forgrep seg på en ti år gammel jente.

Samtidig gir de ham diagnosen alvorlig dyssosial og paranoid personlighetsforstyrrelse, og mener mye av årsaken til de tunge psykiatriske lidelsene ligger i barndommen hans.

Tidligere journaler og nye samtaler med 35-åringen ligger til grunn for de sakkyndiges konklusjoner.

– Det som karakteriserer diagnosen hans er lite ansvarsfølelse og respekt for sosiale normer, frustrasjon og aggresjon i motgang og stress, høyere terskel for å kjenne skyld, bagatelliseringstendenser, benekting, mistroiskhet, konspirasjonsforklaringer, og en som har store problemer i nære relasjoner, forklarte Grøndal.

Pedersen har fortalt de sakkyndige om et flakkende liv mellom mor, besteforeldre og barnehjem. Moren var bare 16 år da hun fikk ham, og han har aldri hatt et nært forhold til henne. Faren har han aldri hatt kontakt med.

De sakkyndige forklarer det slik at når tryggheten mangler, er det farlige som blir trygt, mens det trygge blir farlig.

Da blir også handlingsmønsteret helt annerledes enn hos mentalt friske mennesker. Blant annet har personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse høyere risiko for å begå vold.

Isolerer seg på cellen

Og de sakkyndige har et veldig begrenset håp om forbedring hos Pedersen.

– Denne type lidelse har vist seg veldig vanskelig å behandle. Han kan ha forbedring, men trolig aldri bli frisk. Oppvekstvilkårene hans har vært ekstreme, og det er ikke mulig å få en ny barndom, sier Grøndal.

Psykologen mener Pedersen har gjort det verre for seg selv med å isolere seg selv fullstendig i lengre perioder på cellen. Han har vært dømt 14 ganger, og sittet inne omkring 10 år i alt. Han er blant annet dømt for grove ran, trusler, legemsbeskadigelse, frihetsberøvelse, vinning og narkotika. Siden april 2004 har han sonet i Bergen fengsel.

I opp til flere måneder har han bare sittet på rommet med en bossekk foran vinduet for at det skal bli helt mørkt. Betjenter i Bergen fengsel beskriver oppførselen som helt unik.

– Han har selv valgt å isolere seg. Vi har prøvd å få ham over i mer åpen soning, men det takler han ikke. Det sier seg selv at det ikke er bra å bure seg inne i en sånn mørk hule, men det har ikke vært lett å få ham ut der ifra, sa fengselsbetjent Hege Jeanette Reiertsen under sin forklaring i går.

Med gråtkvalt stemme beskrev hun Pedersen som en snill, omtenksom og intelligent mann, med veldig alvorlige problemer.

Bistandsadvokat for familien, Beate Hamre, mener måten hun forklarte seg på var lite profesjonell.

– Hun kan ikke noe for at hun gråter, men det er oppsiktsvekkende at hun har så liten distanse til jobben sin, sier Hamre.

TILTALT: Rune Pedersen (35).
Brekke, Eirik