— Men da er det veldig rart at Lena, som har den sterkeste saken av dem alle, får avslag. Forskjellen blir dramatisk fordi vedtakene som nå står splitter Lena fra familien. Hun tvinges til å flytte fra ektefelle, mor og bror, angivelig for alltid, sier Egeland.

Han mener at vedtaket umulig kan bli stående. Etter hans oppfatning er det i strid med loven og praksis og det reiser spørsmål om forholdet til den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

— Det hadde vært å håpe at Utlendingsnemnda omgjorde vedtaket hennes nå, siden saken nettopp har vært i nenmda til behandling, i stedet for at hun må gå en ny, lang klagerunde i familiegjenforeningssaken med de belastninger det fører med seg. Ventetiden er en ekstrem påkjenning, sier Egeland.