— Noen parkanlegg må gro igjen, andre steder vil vi appellere til dugnadsånden, sier byråd Lisbeth Iversen.

Hver tredje krone vil byrådet ta. I kroner er kuttet 10 millioner på årsbasis. I tillegg er bydelsparkene Turparken i Fana, Vestparken i Loddefjord og Gårdsparken på Natland falt ut av investeringsbudsjettet. Skøytebanen på Festplassen er skubbet flere år frem i tid.

En million av overføringen til Bergen Skog og Træplantingsselskapet, Det Norske Arboretet og Bergen og Omland Friluftsråd er foreslått strøket. Innen fysisk planlegging skal det nedbemannes for 3,5 millioner. Dette vil også ramme Grønn avdeling.

— Det er ikke hyggelig å ta så mye, men vi har prioritert penger til liv og helse, sier Lisbeth Iversen (KrF) byråd for byutvikling.

Byråden er beredt til å vedta at noen anlegg får gro til, eventuelt bli vedlikeholdt hver annen uke i stedet for ukentlig.

Andre steder vil hun appellere til dugnadsånden:

— Vi ønsker å komme i dialog med brukerne for å få avtaler om samarbeid. Kanskje kan velforeninger eller engasjerte naboer ta seg av stellet? håper byråden.

Idar Reistad som er tillitvalgt for Naturviterne i Grønn avdeling betegner de foreslåtte kuttene som svært dramatiske:

— Jeg ser at penger til parker og blomster drukner i et budsjett med skolenedleggelser og prisøkning for SFO. Men dette blir merkbart om et års tid når bosset flyter i friområdene, parkene gror igjen og blomstene ikke kommer som venter.

Et kutt på 10 millioner utgjør 25 stillinger.

— Frykter du oppsigelser?

— Det skal vi slippe, er vi blitt fortalt. Men vi vet foreløpig veldig lite og er alvorlig bekymret for fagmiljøet vårt, sier Reistad.