At en dommer i Gulating lagmannsrett behandlet en sak som han selv hadde tatt ut tiltale i, styrker mistanken Louis Anda jr. lenge har hatt: — Min erfaring er at svært mange saker som er basert på skriftlig saksbehandling i domstolene, får et tilfeldig utfall. Man kan få et inntrykk av at dommerne farer over sakene med harelabb, sier den mangeårige forsvarsadvokaten til Bergens Tidende. Var inhabil Fredag meldte Bergens Tidende at Høyesterett hadde opphevet en kjennelse fra Gulating lagmannsrett, på grunn av at dommeren var inhabil. Lagdommer Carl Petter Martinsen utferdiget en rekke tiltaler da han var statsadvokat i Hordaland - deriblant en mot Helge Elvebakk, som i februar 1999 ble dømt til seks måneders fengsel for vold, trusler og en rekke andre forhold. I mai 1999 nektet Gulating lagmannsrett å fremme en anke over denne dommen i Bergen byrett. Helge Elvebakk begjærte gjenopptakelse av lagmannsrettens beslutning. I juni i år ble begjæringen forkastet - av blant andre lagdommer Carl Petter Martinsen. -Ingen forglemmelse - Jeg ser at jusprofessor Anders Bratholm mente at dette måtte være en forglemmelse fra Martinsens side. Men tiltalen, som han selv har underskrevet, ligger jo som et viktig dokument til saken. For meg virker det som om han ikke har lest saken skikkelig, sier Louis Anda jr. Sogndal-advokaten, som tidligere har jobbet som både politijurist og dommerfullmektig, har skrevet utallige anker og begjæringer om gjenopptakelser i saker Kjennelsene fra de forskjellige domstolene bærer faretruende ofte preg av å være hastverksarbeid, sier han.- Man kan lure på om dette er en måte å få ned arbeidsmengden i domstolene på. I så fall er det en foruroligende praksis, og et tema som fortjener en prinsippiell diskusjon, sier Anda. Ny, identisk kjennelse Helge Elvebakk fikk lørdag melding om at Gulating lagmannsrett har fattet ny kjennelse i saken hans. Carl Petter Martinsen er byttet ut med en annen lagdommer, men bortsett fra det er kjennelsen identisk med den første som Høyesterett har opphevet. - Uansett hva jeg legger frem av nye bevis, vil retten ikke høre på meg. Dommerne må i det minste gidde å lese dokumentene i sakene de skal behandle. De er rett og slett ikke villige til å gå inn i sakens realiteter, sier Helge Elvebakk til Bergens Tidende.Bergens Tidende lyktes heller ikke i går å komme i kontakt med lagdommer Carl Petter Martinsen.