Bertelsen er klaget inn av en mor som var part i en sivil sak, samt tre av vitnene i saken. Både moren og vitnene føler seg sjikanert, latterliggjort og respektløst behandlet.

— Jeg har aldri sett lignende oppførsel av en dommer. Det var en uverdig seanse i retten. Min klient opptrådte ryddig og strukturert, og det var absolutt ingen ting ved hennes opptreden som tilsa den latterliggjøringen hun ble utsatt for av dommer Bertelsen, sier advokat Roar Vegsund, som representerer moren som har klaget på Bertelsen.

— Jeg følte meg respektløst behandlet, sier moren.

- Uverdig

Vegsund har hatt i underkant av 100 lignende barnefordelingssaker, men har aldri før endt opp med å råde sin klient til å klage på dommerens opptreden.

— Dommerens objektivitet er kjernen i rettssikkerheten. I denne saken kan det stilles spørsmål ved dommerens objektivitet, sier Vegsund.

Tor Bertelsen var dommer i samværssaken i vår. Mor og far var svært uenige om hvorvidt far skulle ha samvær med parets felles barn.

— Formen på hele prosessledelsen var uverdig for flere parter. Far ga partsforklaring først, og fikk godt spillerom. Da mor forklarte seg, ble hun til stadighet avbrutt av Bertelsen, som kom med flere nedsettende uttalelser. Til slutt måtte jeg gripe inn og si at begge parter har krav på å bli behandlet med respekt, og få fremme sine synspunkter. Da behersket Bertelsen seg, sier Vegsund.

"Kvinnefiendtlig"

Det skal imidlertid ikke ha vart lenge før tre av vitnene som forklarte seg på vegne av moren, reagerte kraftig på behandlingen de fikk av Bertelsen. De tre vitnene har klaget Bertelsen inn til justitiarius.

I klagen heter det at Bertelsen var forutinntatt, sjikanerende og kvinnefiendtlig.

— Vitnene følte seg forulempet av Bertelsen. Jeg kan på vegne av flere av dem bekrefte at de ble utsatt for nedsettende kommentarer, sier Vegsund.

- Svært alvorlig

ý-Jeg ser svært alvorlig på at det har kommet inn en slik klage, og har allerede brukt mye tid på saken. Jeg har diskutert saken med domstolsavdelingen i Justisdepartementet, og vil ekspedere saken dit når jeg har innhentet kommentarer fra de involverte parter, sier byrettsjustitiarius Erik Elstad.

Elstad har hatt et lengre møte med moren.

— Jeg tok initiativ til å snakke med moren, i et håp om å rette opp noe av hennes tillit til rettssystemet. Hennes fortelling om hvordan hun hadde opplevd dette gjorde inntrykk på meg, sier Elstad.

Dommen i samværssaken, der Bertelsen ga faren medhold, er anket til lagmannsretten av moren.

- Kjenner meg ikke igjen

— Jeg gjorde mitt ytterste for å være objektiv i saken, og jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i noen av de beskrivelser som er gitt, sier dommer Tor Bertelsen til Bergens Tidende.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.