DAG IDAR TRYGGESTAD

EYSTEIN RØSSUM

GARD STEIRO

Randi Gabrielsen påsto i sin prosedyre 21 års fengsel, og argumenterte for at Ramsland burde idømmes forvaring.

— Gabrielsen har hatt en subjektiv oppfatning om behovet for forvaring av Ramsland, og prøvde å snike dette inn bakveien. Heldigvis tok retten ikke det til følge, sier Wigum.

Riksadvokaten sa nei

BT vet at statsadvokat Randi Gabrielsen i sin innstilling til Riksadvokaten ba om at det ble tatt forbehold om forvaring. Riksadvokaten svarte at det ikke var grunnlag for det, og viste til at marineoffiseren ikke tidligere er dømt for vold. Det er heller ikke kommet frem opplysninger om at han vil være til fare for andre i fremtiden.

— Dette tok aktor hensyn til ved å ikke legge ned påstand om forvaring. Likevel kom hun i prosedyren med spekulative påstander om at Ramsland vil være farlig for blant annet vitner i saken når han en gang kommer ut. Hun prøvde også å tegne et monster-bilde av min klient, sier Wigum.

— Heldigvis har lagmannsretten avvist dette, og korrekt bemerket at det ikke finnes bevis for at Ramsland er farlig for andre, legger han til.

- Er ikke objektiv

— Det er kraftige angrep du kommer med? Mener du at påtalemyndigheten ikke opptrer objektivt i forhold til de bevis som foreligger?

— Ja, dessverre ser en at det skjer av og til. I denne saken blir det spesielt tydelig når aktor argumenterer mot Riksadvokaten, mener Wigum.

Hadde Ramsland blitt dømt til forvaring, ville det vært en klar saksbehandlingsfeil, mener forsvareren.

— Det ble ikke varslet under rettssaken og følgelig hadde vi heller ikke mulighet til å forsvare oss mot det, sier Wigum,

I tingretten ble Ramsland dømt til å betale en skyhøy saksomkostning på 250.000 kroner. Statsadvokaten påsto et like stort beløp for lagmannsretten. Dommen sier at Ramsland slipper å betale en eneste krone.

— Det er helt galt å påstå at en mann som vil være kraftig på minussiden etter å ha betalt millionbeløp i erstatning, også skal betale en halv million til statskassen.

— Men dette er enda et eksempel på at påtalemyndigheten ønsker å straffe Ramsland ekstra for å ha gjort saken vidløftig. Selv om han bare har nyttet seg av retten loven gir ham, mener Wigum.

- Burde vært mindre

— Jeg mener for øvrig at 20 års fengsel er for mye i forhold til hva rettspraksis viser, legger han til. Wigum mener straffen burde vært et par år mindre.

Statsadvokat Randi Gabrielsen ville i går ikke svare på om hun vil anbefale at dommen ankes inn for Høyesterett. Etter domsavsigelsen ga hun inntrykk av å være fornøyd.

— 20 år er ett år mindre enn hva vi ba om. Jeg anbefalte lagmannsretten å vurdere forvaring. Den har kommet til at det ikke er riktig, sa Gabrielsen til BT.

Mer vi hun ikke si om dommen før hun har konferert med Riksadvokaten.

Gabrielsen var i går kveld ikke tilgjengelig for å kommentere påstanden fra advokat Wigum.

SNAKKER UT: Advokat Kaj Wigum meddelte i går dommen på 20 års fengsel overfor Trond Ramsland. Forsvareren mener straffen burde vært to år mindre.<br/>Foto: BJØRN ERIK LARSEN