• Før trodde man dårlig oppførsel eller utenomjordiske krefter var årsaken til at mennesker ble syke og døde tidlig.

Nå skylder man på at folk ikke tar ansvar for egen helse. Man gjøres ansvarlig for sin egen død, sier Ann Helene Bolstad Skjelbred.

Skjelbred er førstekonservator ved stiftelsen Norsk etnologisk granskning. Hun har merket stor endring når det gjelder vårt forhold til døden.

— Før ble sykdom og død sett på som en uunngåelig ting, en del av selve livet. Men moderne mennesker har fått så mange hjelpemidler. Ved å holde oss sunne og friske tror vi at vi kan utsette døden. Vi gjøres på en måte ansvarlig for vår egen helse, og i neste instans for vår egen død, sier Skjelbred.

I onsdagens Bergens Tidende skrev Einar Førde om sine tanker rundt døden. Han fortalte at han var alvorlig syk, og at han mente døden er blitt et tabuemne. Førde skrev at døden på mange måter er blitt en hån mot rasjonaliteten i vårt moderne samfunn, og at døden har fått et drag av skam og personlig nederlag.

Naturlig død

Skjelbred forteller at mennesker i alle tider har vært opptatt av å forutse døden.

— Før lette man aktivt etter varsler om at noen skulle dø. Det var en tradisjon at man gikk baklengs rundt huset på julaften. Når man deretter tittet inn gjennom stuevinduet, ville man se at noen ikke hadde hode. De hodeløse var de som ville dø det kommende året, forteller Skjelbred.

Hun sier videre at selv om man mente å kunne forutse døden, var man ikke så opptatt av å bekjempe den. Døden ble sett på som den naturligste ting i verden. Man trodde at sykdom ble påført utenfra, som en straff for uforsiktighet og dårlig oppførsel.

— At man leter etter utenforliggende årsaker til at man rammes av alvorlig sykdom, er for så vidt ikke noe som bare hører fortiden til. Det er ikke så mange år siden jeg snakket med en kvinnelig sykepleier på Haukeland, som måtte overbringe dødsbudskapet til en kreftsyk mann. Han kunne ikke forstå hvorfor han skulle rammes av kreft, han hadde jo betalt skatt samvittighetsfullt hele livet, forteller Skjelbred.

- Sorg er skam

Hun tror mange mennesker har vanskelig for å takle døden fordi sorg er blitt et onde i samfunnet.

— Å være lykkelig er blitt et krav for å regnes som et positivt og vellykket menneske. Sorg er noe man må bli kvitt så fort som mulig, om nødvendig gjennom terapi eller medisiner. Sorg forbindes med skam. Dette tror jeg er grunnen til at mange som opplever vanskelige situasjoner ikke snakker om det, men heller prøver å holde en vellykket fasade, sier Ann Helene Bolstad Skjelbred.