Folkehelseinstituttets ruseksperter har gjennomgått russens knuteregler , og mener at flere av reglene som handler om å drikke en viss mengde alkohol på tid, kan gi dødelig promille.

Det er blant annet regnet ut omtrent hvor høy promille en jente på 50 kg og en gutt på 75 kg vil få hvis de følger knuteregler for drikking av øl og vin på tid.

Den såkalte «kassen» — å drikke en kasse 0,33-litere på 24 timer - kan gi en jente på 50 kg en promille på 6 eller høyere, ifølge instituttets beregninger. Da er det regnet med inntak av én ølflaske pr. time.

Over 3 i promille regnes for å kunne være dødelig, skriver Aftenposten.no.

Jenter får høyere promille Jenter vil som regel få høyere promille enn gutter dersom de drikker samme mengde alkohol, fordi alkohol fordeler seg i vannholdig kroppsvev. En gutt på 75 kilo som tar «kassa» under samme omstendigheter som jenta, vil etter beregningene ende med en promille på 1,9.

Ifølge Folkehelseinstituttet regnes dette også som høy promille.

Mange vil imidlertid oppnå enda høyere promille fordi man erfaringsmessig drikker hyppigere enn én øl i timen.

En annen knuteregel, som går ut på å drikke en flaske vin på 20 minutter, vil gi jenta på 50 kg 2,3 i promille og gutten på 75 kg 1,2 i promille.

- Fjerner ikke Folkehelseinstituttet ser svært alvorlig på reglene, og ber russen om å fjerne dem.

Janicke Lindal Berg, visepresident i russens hovedstyre, avviser dette.

— Vi har sjekket det opp og vi har ikke fjernet regelen. Vi mener at man må kjenne sine egne begrensinger. Om man ikke tåler mer enn en seks øl, så drikker man ikke fire ganger så mye, sier Berg.

— Knutereglene er ikke noe man må gjøre, det er frivillig. Man må ikke presse seg selv for å være kul i russetiden.

Si din mening om russens knuteregler her.