Sjefen ved legevakten ber om at de blir gransket.

Kvinnen ble fremstilt for legevakten to ganger søndag kveld etter at hun var sterkt ruset i Bergen sentrum.

— Hun var her ved 21-tiden og ble undersøkt av lege. Senere på kvelden var hun her ved 23-tiden. Også da ble hun kontrollert av lege, sier Torbjørn Hiis Bergh, fungerende sjef ved Bergen legevakt.

— Hvordan var tistanden hennes?

— Det er begrenset hva jeg kan si i forhold til taushetsplikten. Generelt er dette en vanskelig pasientgruppe å gi god helsehjelp til, men begge gangene var legene i kontakt med psykiater ved Sandviken sykehus, svarer Hiis Bergh.- Dessuten ble det gitt tilbud om opphold ved rusakutten ved Bergen legevakt. Ut fra hennes tilstand og situasjonen for øvrig ble hun overført i politiets varetekt og skulle undersøkes på ny i dag, fortsetter han.

Han beklager utfallet.

— Dette er en tragisk sak og vi beklager på det sterkeste utfallet.

Spesialenheten for politisaker var mandag i kontakt med Hiis Bergh. Da bt.no snakket med ham ved 16-tiden samme dag, hadde han ikke hørt noe fra Fylkeslegen.

— Hvis ikke de kontakter oss, kommer jeg til å kontakte Fylkeslegen. Det er naturlig at vår rolle gjennomgås i etterkant, sier Hiis Bergh.