Det er ikke bare Hordaland som sliter med nyetableringer i næringslivet, slik BT skrev i papirutgaven søndag. En fersk rapport viser at dette er en nasjonal trend som har pågått over lengre tid.

— Den negative nyskapingsutviklingen i Hordaland bekrefter dessverre den fallende trenden Norge har hatt de siste årene, sier nestleder Terje Breivik i Venstre.

Han viser til doumentasjon i den årlige rapporten til Global Entrepreneurship Monitor (GEM), som nylig kom med siste utgave.

Doblet frykt for å mislykkes

GEM er et internasjonalt forskningsprosjekt som siden 1999 årlig har undersøkt omfanget av og forholdene for entreprenørskap i ulike land. I 2011 deltok 54 land i prosjektet.

Blant funnene i rapporten er at frykten for å mislykkes med en forretningsidé i Norge er økt til 40 prosent i 2011. Denne redselen er en indikator på risikoaversjon. Bare fire år tidligere var prosentandelen kun det halve.

— Det er ikke mangel på offentlige ressurser og midler som stilles til disposisjon for næringsutvikling og gründerskap som er hovedproblemet, men at disse settes inn altfor sent i nyskapingsprosessene, sier Venstres nestleder.

Vil forenkle og avbyråkratisere

Terje Breivik sier partiet har en tiltakspakke som er spesialdesignet for å flytte de store offentlige risikomidlene til de første, mest kritiske fasene for gründerne. De vi også forenkle og avbyråkratisere tiltaksjungelen.

Søndag uttalte nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen, Bjørn Laastad, at det er for mange aktører som beskjeftiger seg med innovasjon og entreprenørskap.

— Man kan med fordel se på forenklinger, som gir færre mellomledd og mindre byråkratisering innenfor området, sa han.

Færre med vekstambisjoner

Andre funn i ekspertundersøkelsen til GEM er at bare 53 prosent av befolkningen mener at entreprenørskap er et godt karrierevalg, en klar nedgang fra toppåret 2005 da denne andelen var på 67 prosent.

Likeledes har Norge i 2011 den laveste andelen av bedrifter med vekstambisjoner som er registrert så lenge Norge har deltatt i GEM.

— Hele undersøkelsen dokumenterer samtidig at manglende politisk prioritering av gründerskap og innovasjon er hovedårsaken til denne negative utviklingen, sier nestleder Terje Breivik i Venstre.