— Det som skjer, er en storstilt egenbetaling for å gjennomføre en ny utdanningsreform. Nå ved skolestart kommer sannheten på bordet, sier leder i Elevorganisasjonen, Jan Christian Vestre til Bergens Tidende.

Den siste vrien med at elevene må ut med mange tusen kroner for å kjøpe sin egen pc, er et godt eksempel, mener Vestre.

Departementet har gjentatte ganger presisert at fylkeskommunene ikke kan pålegge elevene å holde seg med bærbar pc hvis det ikke kan dokumenteres at elevenes kostnader ikke blir høyere, det vil si at læremidler skal legges inn på pc-en slik at man kan spare på utgiftene til tradisjonelle lærebøker.

— Ingen av fylkeskommunene klarer å legge frem et regnestykke som oppfyller dette kravet, sier Vestre.

- Kjempebløff

Han forteller at Elevorganisasjonen har sjekket med forlagene. Det viser seg at det er helt minimalt med læremidler som blir lagt inn på pc-ene som elevene er henvist til å kjøpe. De får i virkeligheten en ganske tradisjonell pc med ordinært utstyr. Lærebøker må de kjøpe ved siden av.

— Det er en kjempebløff, mener Vestre.

Elevorganisasjonen har regnet ut at elevene må betale 120 millioner kroner i merkostnader i forbindelse med skolereformen Kunnskapsløftet.

Da er det tatt med at som en følge av nye læreplaner forsvinner muligheten elevene tidligere har hatt til å kjøpe brukte lærebøker.

Fortvilte foreldre

De siste dagene er Elevorganisasjonen blitt kontaktet av svært mange fortvilte foreldre fra hele landet som ikke forstår hvordan de skal få skoleregnestykket til å gå opp.

Ved skoler der elevene er pålagt å ha pc, kan utgiftene ved skolestart fort komme opp i over 10.000 kroner, avhengig av om man velger å leie eller kjøpe pc.

— Gjennom flere år har vi sett at utgiftene til skolemateriell har økt, men det vi ser nå, er at forskjellene mellom ulike skoler blir større og større. Det er et sjansespill hvor mye du må betale alt etter hvilken skole du havner på, og dette var i prinsippet en utdanning som skulle være gratis for alle, sier Vestre.

Han karakteriserer det som et gedigent politisk løftebrudd, og mener at Øystein Djupedals kunnskapsløft bidrar til å øke avstanden mellom dem som har god råd og de som ikke har det.

- Skal ikke koste mer

Prosjektleder Kjetil Brathetland ved Hordaland fylkeskommunes opplæringsavdeling sier til BT at målet med den nye dataordningen helt klart er at den ikke skal bli dyrere for elevene. Det kommer til å bli lagt inn læremidler på pc-ene som gjør at en god del av lærebøkene i både allmennfag og yrkesfag kan droppes, sier han.

— Vi har allerede en avtale om dette med forlagene som leverer læremidler. Denne avtalen ble inngått for bare noen dager siden, og skal iverksettes etter hvert, sier Brathetland.