— Siden 1986 er snart 1100 skoler i Norge nedlagt. Det er en distriktspolitisk katastrofe, sier rådgiver Torodd Fagerheim i Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS).

Han mener også det er mange spørsmål som aldri er en del av diskusjonen når det gjelder skolenedleggelser.

  • Hva koster barna sin tid? Hva koster det for helsen å sitte på skoletransport i timevis? Helse og læring er fraværende når kommunene greier ut om disse sakene, derfor fortsetter skolesentraliseringen, og den har til og med økt under rødgrønne-regjeringen, sier Fagerheim.

Dårligere helse

En doktorgradsavhandling skrevet av forsker og fysioterapeut Astrid Noreng Sjølie ved Universitetet i Bergen, viser at skoleelever som fraktes med bil eller buss til skolen har betydelig dårligere helse enn elever som går eller sykler.

At det er store ulemper med å skysse barn langt med skolebuss, er de fleste forskere på feltet enige om. Når det gjelder faglig nivå derimot, er ikke forskningen entydig.

— Det er ingen tvil om at små skoler er fullt på høyde med større skoler på nasjonale prøver, sa Kristoffer Melheim, førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sogn og Fjordane til BT i 2009.

- Store skoler ikke bedre

Da prosjektleder for PISA-testene i Norge og forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (UiO), Marit Kjærnsli, sjekket data fra den norske PISA-undersøkelsen i 2003, fant hun ingen ting som støttet tesen om at stort er best.

Niels Egelund, professor på Danmarks Pædagogiske Universitet har undersøkt sammenhengen mellom skolestørrelser og PISA-resultater i Danmark. Han fant at elever på store skoler hadde bedre læringsutbytte enn på små skoler. Årsaken mente han imidlertid var at de små skolene oftere lå i områder hvor foreldrene hadde lavere utdanning.