— Rusmisbrukerne er en utfordrende pasientgruppe, ikke minst for legene i Bergen sentrum, der det finnes mange rusmisbrukere. Men vi diskriminerer dem ikke. Både dr. Fosse og jeg møter dem med både respekt, verdighet og medfølelse, og vi gir dem god omsorg og behandling. Ingen slike pasienter er fjernet fra pasientlister fordi de har opptrådt bråkete på vårt felles venteværelse. Vi diskuterer behandling av pasienter sammen på et rent faglig medisinsk grunnlag, men jeg har aldri lagt meg bort i pasientlistene hans, sier Sigurd Toft til Bergens Tidende.

Trakk seg selv

Bakgrunnen er BTs sak sist fredag om at Toft angivelig skal ha fått allmennlege Per Vagn Fosse til å fjerne rusmisbrukere fra pasientlisten. Toft avviser at han har fått Fosse til å stryke tre-fire pasienter fra sine lister. Helsetilsynet behandler nå en klagesak fra en av pasientene.

Toft vil ikke kommentere denne ene konkrete saken på grunn av både taushetsplikt og at saken er til behandling i Helsetilsynet, en behandling han har full tillit til.

Med stor ro

— Vi tar behandlingen av klagen med stor ro. Verken Fosse eller jeg har brutt Helsepersonelloven. Men Fosse har valgt å avslutte sitt pasientforhold til denne ene personen på grunn av sikkerhetsaspektet ved legekontoret. Dette har skjedd etter at vedkommende over lang tid har brutt avtaler og tillitsforhold, og at det er uenighet om mengden av medikamenter som skal utskrives. I tillegg har tre-fire andre pasienter på eget initiativ valgt å bytte fastlege etter at Fosse ønsket å trappe ned bruken av medikamenter, sier han.