— Det er direkte usant hvis Torunn Økland påstår at vi har koblet pris og plansak. Det er Bergen kommune som står for regulering og kommunedelplaner, ikke Tomteselskapet, sier Asbjørn Algrøy (bildet).

Han er i dag administrerende direktør i Business Region Bergen (BRB) og ute av Bergen Tomteselskap. Han har en helt annen versjon av hva som skjedde den gang han og Tomteselskapet kontaktet Økland og Park Design Eiendom AS.

  • Tomteselskapet kjøpte før min tid en eiendom med adresse Mynteviksveien. Nå måtte vi enten kjøpe mer eller selge, sier Algrøy.

Da Økland la ut to prospekter til salgs, responderte Tomteselskapet innenfor de økonomiske rammen de hadde, sier Algrøy.

Ifølge ham var Øklands prisforlangende altfor høyt. Arealstatus for Espeland både den gang og i dag er LNF (landbruks-, natur- og friluftsområde).

— Det er ikke aktuelt å by høy pris for eiendommer med slik status. Når eiendommene ikke er solgt, skyldes det både det forhold at området ikke er regulert ennå samt pris, sier Asbjørn Algrøy.