— De pårørende har møtt opp i leiligheten til alle døgnets tider. De invaderer situasjonen fullstendig og lar ikke de ansatte få gjøre jobben sin. Det har vært så ille at det har vært vanskelig for oss å fortsette tiltaket. Samtidig er vi pålagt å yte hjelp, sier Strand.

Han opplyser at situasjonen har vært så tilspisset at politiet en periode påla familien å holde seg borte fra leiligheten.

— Dersom de pårørende fratar oss muligheten til å hjelpe mannen, må de overta ansvaret for ham. Jeg beklager sterkt at situasjonen er slik, og håper vi kan opprette dialog ved hjelp av en settehjelpeverge, sier Strand.

Han påpeker at kommunen har mange tusen klienter, og at dette er en av de absolutt vanskeligste sakene.

— Det har ikke vært mulig å ha en fornuftig dialog med familien. Vi har ikke vært i nærheten av en så alvorlig konflikt med andre pårørende. Samarbeid med brukernes familie er helt avgjørende for oss, sier Strand.

Kommunen har brukt vektere også i andre tilfeller, men ikke for å beskytte pleierne mot de pårørende.

— Det har dreid seg om klienter som er utagerende og voldsomme, men som samtidig har krav på medisinsk behandling. Vi har måttet engasjere vektere for i det hele tatt å få folk til å arbeide der.