• Jeg har lest Byombudets rapport. Nå er det opp til oss å rette på det han påpeker, sier helsebyråd Christine B. Meyer (H).

Meyer opplyser at hun også har rukket å ta en prat med Byombudet om innholdet i rapporten, som avdekker betydelige mangler når det gjelder kommunens tilbud, ofte lovpålagte, til for eks. funksjonshemmede og rusmisbrukere.

Grov rutinesvikt i hjemmehjelpstjenesten har hun også merket seg.

– Dette er noe som vi tar veldig alvorlig, og vi legger stor vekt på at slikt ikke skal skje. Men nå vil vi gå gjennom rapporten punkt for punkt og se hva vi kan gjøre. Så vil vi legge den frem for komiteen for helse og omsorg kommende onsdag.

Christine B. Meyer understreker at økonomi spiller en viktig rolle for tilbudet Bergen kommune er i stand til å gi dem som har krav på særskilt hjelp fra det offentlige.