• Den politiske ledelsen i Justisdepartementet burde ikke ha gitt Politidirektoratet instruks om utfallet av klagesaken fra Bergen Vaktvesen. En slik kortslutning av en politifaglig vurdering tar seg dårlig ut.

EIR STEGANE

Det mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

BT skrev i går at PR-rådgiver og Venstre-topp Kjell Alvheim fikk fart i en klagesak fra Bergen Vaktvesen ved å ordne et møte med daværende statssekretær i Justisdepartementet Jørn Holm (V).

Med henvisning til personvernet protesterte selskapets advokat Jon Christian Elden til Politidirektoratet (POD) da Hordaland politidistrikt ba om å få se lønnsregnskap fra Bergen Vaktvesen. Etter snart to år har POD fremdeles ikke avgjort saken

Hoppet bukk over et ledd

— Det er ingen tvil om at denne saken har ligget for lenge hos POD, men Justisdepartementet burde ikke reagere med å gå inn i saken politisk. De burde heller gi klare instrukser om at saken måtte ferdigbehandles snarest i POD, og deretter forholdt seg til den politifaglige vurderingen, sier Bernt.

Han mener det er svært problematisk at saksbehandlingen på denne måten har hoppet bukk over et ledd.

— Prosessen er kortsluttet, og en fagetat er skjøvet ut over sidelinjen. Politidirektoratet får ikke gjort en selvstendig vurdering. Dette er prinsipielt betenkelig fordi det nå i realiteten ikke vil kunne skje en overprøving av det vedtaket som formelt er truffet i direktoratet, sier jussprofessoren fra Universitetet i Bergen.

Han fremhever at det er særlig viktig for departementet å være korrekt når det opptrer en lobbyist som har så nære forbindelser med toppen i departementet.

I tillegg synes han det er spesielt problematisk at departementet i denne saken faktisk ender med å revurdere et tidligere standpunkt.

— Hvis de bare hadde videreført en tidligere linje, ville det ikke vært så betenkelig, men nå går de jo inn for å legge om hele praksisen, noe som krever en særlig grundig utredning. Dette tar seg veldig dårlig ut for allmennheten, mener Bernt.

- Ingenting galt av Alvheim

Justisdepartementet har nå tilsynelatende lagt føringer for at dørvaktselskaper ikke lenger skal måtte ha tillatelse for å drive.

— Det svekker tilliten til integritet og kvalitet i beslutningsprosessen at en slik prinsipiell avgjørelse treffes på denne måten. Den politiske ledelsen i Justisdepartementet burde ha latt fagfolkene i direktoratet - og departementet - fullføre saksbehandlingen før det ble lagt politiske føringer på avgjørelsen, sier jussprofessoren.

— Hva mener du om Alvheim og Bergen Vaktvesens rolle i denne saken?

— De er jo part i saken, så det er helt greit at de prøver å påvirke prosessen. Det er ikke noe galt i å benytte en medarbeider med gode forbindelser til å prøve å få frem et budskap. Det er departementet som har ansvar for å påse at det ikke blir oppfattet som et uttrykk for kameraderi, sier Bernt.