Ekteparet Turid og Arne Langeland nyt marssola på hytteverandaen på Kvamskogen.

– Dette er vår andre heim. Etter at vi blei pensjonistar er vi meir her enn heime i Bergen, seier Turid.

Ho er nesten oppvaksen på Kvamskogen. Faren bygde hytta i 1963. I 1980 bygde Turid og Arne si eiga eit steinkast unna.

– Det blir jo litt pengar når vi skal skatte for to hytter, seier dei to. Skjønt einige om at dette syns dei ikkje veldig mykje om.

– Meir i skatt er aldri greitt, seier Turid.

For BT har Kvam herad har sett opp eit reknestykke for kva ein hytteeigar på Kvamskogen må betale i skatt og avgifter for neste år. Med minimum skatteøyre på to promille blir den årlege eigedomsskatten i underkant av 2000 kroner for ei hytte på kring 80 kvadratmeter. I tillegg betalar eigaren av ei «gjennomsnittshytte» nær 4900 kroner i året for vatn, avløp, renovasjon, m.m.

– Då dei kommunale avgiftene kom, var det sterk motstand mellom hytteeigarane. Men i dag trur eg dei aller fleste har knytt seg til og betaler fullt. Så kommunen får vel ganske bra inntekter frå Kvamskogen, meiner Arne.

Men han er også villig til å sjå saka frå den andre sida.

– Vi kan ikkje vere for eigedomsskatt. Men om vi ser det frå Kvam kommune si side, treng dei sikkert pengane. Spørsmålet er kva dei skal bruke pengane til.

– Ja, kva trur du?

– Eg opplever Kvam som ein ganske ekspansiv kommune. Om vi som eig hytter gjennom dette bidreg til eit løft og at Kvam herad blir ein betre plass å vere, så er det eit poeng. Og så er kvemmingane veldig trivelege folk, seier Arne.

– Du skal no alltid vere så snill, parerer kona smilande

Snøen ligg meterdjup, her eine natta kom det nye 15 centimeter. Ekteparet har trakka veg bortover til parkeringsplassen. I dag går turen heimover att, men neppe for å så lenge:

– Vi stortrivst. Her er så fint, både vinter og sommar.

Rune Nielsen