Det er fortsatt ingen som vet hvorfor taket over svømmbassenget på Hatlestrand skole kollapset søndag.

— Vi skal ha en teknisk vurdering av hva som har skjedd. Det var mye snø, men ut fra dimensjonene skulle taket ha tålt det. Dette er et nesten 40 år gammelt bygg, og vi gar nå igjennom alt - fra de første byggepapirene da det sto nytt til teknisk ekspertise som skal se på ruinene, sier Magne Øyre, leder av tekniske tjenester i Kvinnherad kommune.

Han forteller at det er store limtre-konstruksjoner som har rast.

— Dette er en vanlig konstruksjon. Det finnes tusenvis av tilsvarende bygg i hele landet, og det bør alle være oppmerksomme på, sier han.

— Skyldes ikke snøen alene

Kommunen har hentet inn ekstern ekspertise for å vurdere kollapsen.

— Det kan ha vært en svakhet i konstruksjonene da de ble bygget, eller det kan ha oppstått en svakhet i løpet av tiden som har gått. Vi vet ikke, men er veldig opptatt av å få klarhet i alle forhold, sier Øyre.

Forskningsleder ved Sintef Byggforsk, Vivian Meløysund, sier til bt.no at forskerne der har undersøkt tilsvarende kollapser ved store snømengder.

— Det er sjelden snølasten alene som er årsaken. Som regel er det i kombinasjon med andre ting - manglende prosjektering, feil prosjektering eller feil utførelse, sier Meløysund.

Hun sier at limtre er vanlig byggemåte for bygninger som skal ha stort spenn. Ifølge Meløysund kan svømmehallen i Kvinnherad ha hatt en svakhet som har vært der hele tiden, og først ble satt under press nå, eller en svakhet som har oppstått over tid.

— Dette er jo en svømmehall, og da kan for eksempel luftlekkasjer transportere fuktig luft inn i kontruksjonen, sier hun, men legger til at dette blir spekulasjoner.

Samtidig er hun klar på at bygninger ikke skal kollapse under snøen på denne måten.

— Noe slikt skal ikke skje uten at noe er gjort feil eller konstruksjonen har fått svekkelser ut over det normale.

Artikkelen fortsetter under denne videoen, filmet av Gunn-Bente Stølen:

Åpnet igjen — men uten gym

Hatlestrand skole ble åpnet igjen i dag, etter at skolen har vært stengt siden taket over svømmebassenget raste sammen søndag. Både kommuneansatte og frivillige stilte i går opp for måke bort snøen som dekket taket på resten av skolebygningen.

— Vi har måket bort mellom 200 og 300 tonn snø. Den resterende delen av skolen er nå fri for snø, og skolen går som normalt, sier Magne Øyre.

Svømmeundervisning og gymnastikk er riktignok lagt på is som følge av at denne delen av skolen fortsatt er fysisk sperret av.