Tirsdag kveld publiserte BT videoen som viser et brutalt angrep på en mann.

Han blir angrepet og sparket og går så i bakken. Da slår gjerningsmannen ham flere ganger i hodet som ligger på asfalten. Mannen ble dømt for legemsbeskadigelse og slapp med 88 timer samfunnsstraff.

Ikke enestående

— Jeg så videoen som BT publiserte, og det er ofte tilfeldigheter som bestemmer om skaden blir alvorlig eller ei, sier Rigmor Isehaug, leder ved person- og voldsavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Voldsepisoden fra 24. mars er ikke enestående. Nylig fortalte BA at politiet har registrert 283 voldstilfeller i den såkalte Lysløypen, det vil si området Engen, Torgalmenningen, Torget, Bryggen, Strandgaten.Før helgen hadde politiet rykket ut til 58 voldsepisoder i Bergen sentrum de siste åtte ukene.

— Alle voldsepisodene har skjedd i den såkalte «Lysløypen», og vi ser at vi har en betydelig økning på nattetid i helgene, sa Rigmor Isehaug, leder for vold- og sedelighetsavsnittet i Hordaland politidistrikt, til BA.

Skjer hver helg

Totalt er det registrert nær 300 voldssaker så langt i år i dette strøket. Ferske tall fra Isehaug viser at Bergen sentrum politistasjon har registrert 151 tilfeller av legemsbeskadigelse fra 1. januar til 27. november.

I samme periode i fjor var det registrert 11 flere tilfeller. Ofte sier man at en brukket nese skiller legemsbeskadigelse fra legemsfornærmelse, som altså er mindre alvorlig.

— Hver helg er det voldsepisoder i Bergen sentrum på kvelds- og nattetid. Det er ofte tilfeldig om man slipper fra en voldsepisode med alvorlige skader eller ikke, sier Isehaug.

- Folk har ikke peiling

Mange av dem som delte videoen BT publiserte tirsdag, reagerer på at mannen som sto bak volden ble idømt samfunnsstraff og ikke fengsel.

Åtti prosent av nordmenn vil ha strengere straffer, ifølge forskning.no.

Folk tror dommene er mildere enn de faktisk er

Leif Petter Olaussen

En undersøkelse viser imidlertid at de fleste dommer er i tråd med folks oppfatning av hva som er riktig straffenivå.

— Folk tror at domstolene dømmer mildere enn de faktisk gjør. De har ikke peiling på hva straffenivået er, sier Leif Petter Olaussen, førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

«Folk flest» dømmer mildere

Han har gjennomført en undersøkelse der han har presentert et utvalg for konkrete kriminelle handlinger, og bedt dem krysse av for hva slags dom de tror gjerningsmannen ville fått.

Forskeren har også bedt dommere svare på hvilken straff de ville idømt.

— Resultatet viser at folk tror dommene er mildere enn de faktisk er. Når de så blir spurt om hvilken straff de selv ville gitt, så legger de seg omtrent på samme nivå som dommerne, men med litt mindre bruk av fengsel, sier Olaussen.

Når «folk flest» kommer inn i rettssalen som lekdommere, er de mindre strenge enn fagdommeren. Det var også tilfelle i voldssaken fra Nordahl Bruns gate. Der gikk lekdommerne inn for samfunnsstraff, mens fagdommeren ville ha ubetinget fengsel.

— I de aller fleste sakene er det enighet mellom fagdommeren og legdommerne. Men når det er dissens, vil legdommerne som regel ha mildere straff enn fagdommeren, sier Olaussen

Hva mener du, er straffene for vold strenge nok?

HJALP TIL: Charlotte Oksnes kom til stedet og ga førstehjelp til en mann etter at han var blitt angrepet og slått ned i Nordahl Bruns gate i Bergen sentrum i mars i år. - En skremmende opplevelse, sier hun.
ELIAS DAHLEN