• Dette begynner å minne om kvakksalveri, sier visepresident Per Meinich i Den Norsk Lægeforening.

Han mener det er svært betenkelig at noen kan hevde å vite noe om folks blodsukker ved å ta en enkel pulstest.

— Det er ikke bare betenkelig, men alvorlig, fordi blodsukker er en viktig målestokk i forhold til å diagnostisere diabetes. Dette er en utbredt sykdom med potensielt meget alvorlige langtidsvirkninger som nyresvikt, amputasjoner og tap av syn. Pålitelig diagnostisering og rutinemessig legeoppfølging er avgjørende for hvordan sykdommen utvikler seg, sier Meinich.

Han avviser på det mest bestemte at det er mulig å si noe som helst om blodsukker uten å ta en blodprøve.

— Man trenger bare en ørliten dråpe, men det må altså være blod som kan analyseres, sier han.

— Dersom en person får upålitelige og ufullstendige opplysninger om sine egne blodsukkerverdier, er det lett å tenke seg at det i verste fall kan komme til å få dramatiske konsekvenser, sier Meinich.

Han advarer mot å feste tillit til slike målemetoder og har ingen tro på pulsdiagnose som verktøy overhodet.