• Barnevernsinstitusjoner skal ikke være fengsler. Hvis ungdom driver med omfattende kriminalitet, blir det et spørsmål om barnevernet er det riktige tilbudet for dem.

Det sier regiondirektør Geir Kjell Andersland i Barne-, ungdoms— og familieetaten (Bufetat) region vest.

Dermed åpner Andersland for at det er politiet - og ikke barnevernet - som skal ta seg av de mest kriminelle ungdommene.

— Jeg har fått meldinger fra både Barnevernsvakten og politiet at enkelte fra våre institusjoner er kriminelle gjengangere. Det må vi ta på alvor, sier Andersland. Han vil nå diskutere problemet med politi, Barnevernsvakt og Fylkesmannen.

— Dette er viktig å ta tak i, og jeg vil innkalle til et møte for å se hva vi kan gjøre. Det gjelder å finne balansen mellom hva som er barnevernets oppgaver og hva som er politiet ansvar, sier Andersland.

Han tror samfunnet må leve med at ungdommer rømmer fra barnevernsinstitusjoner.

— De fleste av våre institusjoner er åpne, og det ligger i sakens natur at enkelte vil rømme. Flere av ungdommene har tross alt en avvikende atferd, ellers ville de ikke vært på disse institusjonene. Vi skal drive en omsorg som også forebygger kriminalitet, men en del som kommer til oss er allerede kriminelle, sier Andersland, som påpeker at institusjonene ikke kan sperre ungdommene inne.

— Ungdommene har en del rettigheter, og Fylkesmannen kontrollerer at vi ikke bryter disse. Det er grenser for mange stengsler personalet kan sette, sier Andersland, som er kritisk til å sette umyndige i fengsel:

— Det er sjelden et godt alternativ.