• Dette må næringslivstoppene tåle. Vi vil se flere slike kampanjer i Norge, mener jusekspertene ved Universitetet i Bergen

— Jeg tror dette er en strømning i tiden. I lys av ytringsfriheten, er slike kampanjer juridisk sett helt uproblematiske. Vi vil nok se flere slike kampanjer i Norge, sier førsteamanuensis dr. juris. Tore Lunde til Bergens Tidende.

Han har skrevet doktorgradsavhandling med tittel "God forretningsskikk næringsdrivende imellom", og er ekspert på markedsføringsloven. Han slår fast at annonsekampanjen verken strider mot markedsføringsloven eller boikottloven.

— Ingen ærekrenkelse - Det er jo ingen oppfordring til ikke å kjøpe produkter fra Friele, sier Lunde. Professor Henry Mæland har skrevet doktorgradsavhandling om ærekrenkelser. Han understreker at annonsen heller ikke kan ses på som injurierende.

— Det er nok såpass ytringsfrihet i Norge, at slike annonser absolutt ikke er ulovlige. Dette må man tåle, sier Mæland.

Han har forståelse for at Friele reagerer på at han ikke fikk beskjed om annonsen på forhånd. - Det går på vanlig folkeskikk. Men jeg kan ikke se at det er i strid med lovverket, sier Mæland.

— Ingen kommentar NHO ønsker ikke å kommentere annonsekampanjen.

— Generelt mener vi norske firmaer har jobbet hardt for å få gode kjøreregler for hvordan de engasjerer seg i utlandet, med tanke på de etiske dilemmaene en kan komme ut for i enkelte land, sier informasjonssjef Øyvind Lind Petersen til Bergens Tidende.