• Ambassaden i Bangkok kan ikke nekte noen å fremme en søknad. Dette må bero på en misforståelse, sier avdelingsdirektør Morten Hansen i Utlendingsdirektoratet (UDI) i en kommentar til den fastlåste konflikten i Thailand.

— Det er helt riktig at det er et forsørgelseskrav, men det er også en unntaksbestemmelse i loven som gjør at en ektefelle, som i dette tilfellet, likevel får oppholdstillatelse i Norge, hevder Hansen.

Kan ikke nekte

Han sier det er UDI som skal behandle søknaden, og at ambassaden ikke har myndighet til å nekte å ta imot søknaden til familien Wallace.

— Ambassaden har ikke myndighet til å si at familien ikke har anledning til å søke. Ambassaden kan ha en oppfatning av saken, men den må behandles av UDI, sier avdelingsdirektøren. Han understreker at han ikke har vært i berøring med den aktuelle saken.

— Jeg vil oppfordre familien til å ta kontakt med ambassaden på nytt for å fremme søknaden. Hvis det ikke lar seg gjøre, bør de kontakte UDI. Så får vi se hva denne saken egentlig dreier seg om, sier Morten Hansen.

Tiltak mot tvangsekteskap

Loven om underholdskrav ble innført fra 1. november 2003. Den er en del av Regjeringens tiltaksplan mot tvangsekteskap. Lovendringen omfatter også norske borgere som ønsker sin ektefelle eller samboer til Norge.

Leder Magnhild Meltveit Kleppa (SP) i Stortingets kommunalkomité mener saken med familien Wallace er et eksempel på at lovendringen har fått andre konsekvenser en det som var tenkt.

— Dette er et av flere eksempler på at det blir gjort endringer i utlendingsloven som får andre konsekvenser enn det som var hensikten. Dette kravet om underhold ble innført som et tiltak mot tvangs- og proformaekteskap, og for å sikre at jenter med innvandrerbakgrunn er seg bevisst på at de trenger en utdanning, sier Kleppa til Bergens Tidende.

Vil ta initiativ

Nå håper hun kommunalminister Erna Solberg (H) tar tak i saken. Hvis ikke, vil hun selv ta et initiativ i Stortinget.

— Det er viktig å få avklart om statsråden selv vil ta et initiativ når hun blir kjent med en slik virkning av loven. Hvis ikke, må vi gjøre det i Stortinget, sier Kleppa.

— Familien i denne saken er overhodet ikke en gruppe som er nevnt i forbindelse med innføringen av loven, sier lederen i kommunalkomiteen.