— Det som har skjedd med krigsminnesmerket i i Veiten må aldri få skje igjen. Det er helt forferdelig at flertallet i Komite for Miljø og Byutvikling kunne gå inn for Ricks sine utbyggingsplaner og denne skjendingen av minnesmerket, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder i SV.

— Her har folk i motstandskampen kastet seg ut av vinduene for å unngå nazistenes tortur. Det er respektløst ikke å ta vare på minnesmerket i Veiten, sier hun.

Nå vil hun fremme et privat forslag om at Byrådet skal kartlegge alle minnesmerkene og behovet for rehabilitering av dem. I tillegg vil hun ha et eget informasjonsprogram om 2.verdenskrig i Bergen.

— Det er 9.april i morgen og symbolsk riktig å fremme dette forslaget nå. Vi må både ta vare på minnesmerkene våre og gi kunnskap om hva krigen var og motstandskampen sto om. Hvis vi ikke tar vare på krigsminnesmerkene våre med respekt og pietetsfølelse, så vil vi også glemme hva krigen handlet om, nemlig kampen mot nazismen, sier Miljeteig.