Det sier Ruth Grung (Ap). Hun vil ta saken om byggesaksgebyrene opp med forvaltningsrevisjonen for å få avklart om Bergen kommune har fulgt spillereglene her.

Dette lukter kamuflert ekstraskatt, mener Grung. — Et prishopp fra 1000 kroner til 10.000 kroner er uansett helt ekstremt.

Prinsippet om selvkost for gebyrer er ufravikelig, og reglene er strenge.

— Det skal blant annet kunne etterprøves og dokumenteres at man ikke har tatt betalt for noe annet enn det tjenesten koster. Hvis ikke slik dokumentasjon forligger, er gebyrene ulovlige og prisen må settes ned, sier Ruth Grung.

— Det finnes flere eksempler på det. Ett av dem er prisen på pass. Da gebyrene for utstedelse av pass ble satt kraftig opp for en tid siden, ble saken gransket, og det viste seg at man ikke hadde overholdt selvkostprinsippet. Dermed ble gebyrene satt ned til det halve igjen, sier hun.

Grung er også sterkt kritisk til at det er så store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder fastsettelsen av gebyrer på mange ulike kommunale tjenester.

— Bergen er ikke dyrest på alt, men på noen områder ligger vi skyhøyt i forhold til andre. Vi vil gjerne ha en forklaring på hva det er som gjør at prissettingen spriker slik, og om det er grunn til å gå praksisen nærmere etter i sømmene, sier Grung.

Hun etterlyser også bedre informasjon på Bergen kommunes nettsider om byggesaker, regelverk og gebyrer.