Kvinnen døde etter å ha fått for mye smertestillende etter en operasjon på Haukeland sykehus i fjor. Helsetilsynet slår fast at klinikken hun var innlagt på brøt med forsvarlighetskravet. Det skriver VG Nett.

— Klar rutinesvikt

— Dette er en dypt tragisk hendelse som kunne vært unngått. Det går klart frem av rapporten at det er opptrådt uforsvarlig og det er en klar rutinesvikt, sier fylkeslege ved Helsetilsynet i Hordaland, Helga Arianson, til VG Nett.

I rapporten står det at «pasienten fikk en alvorlig komplikasjon til helsehjelpen som ble gitt, med fatal utgang. I prinsippet kunne hendelsen vært unngått ved en mer forsiktig administrasjon av smertestillende, ved tettere overvåking eller hvis nalokson ble gitt da pasienten hadde noe langsom respirasjon etter siste Ketoraxdose».

— Det er ikke gitt en spesielt høy dose med ketorax til denne pasienten, men alle reagerer ulikt på dette. Den aktuelle pasienten tålte tydeligvis ikke mye ketorax, og det burde blitt oppdaget av helsepersonellet, sier Arianson.

- Svært alvorlig

Hendelsen vil ikke få store konsekvenser verken for helsepersonell som var involvert i hendelsen eller klinikken.

— Det vil få den konsekvens at ledelsen må tåle kritikk og at rutiner må gjennomgås på nytt og implementeres, sier Arianson.

Rune Skjælåen i Pasientombudet i Hordaland mener saken er svært alvorlig.

— Det er konkludert med at den aktuelle klinikken har brutt forsvarlighetskravet og det er svært alvorlig. Det kommer klart frem at pasienten ikke har fått forsvarlig helsehjelp, sier han.

- BURDE VÆRT OPPDAGET: Fylkeslege Helga Arianson mener helsepersonellet burde oppdaget at kvinnen i 60-årene ikke tålte vanlig dosering av legemiddelet hun fikk. ARKIVFOTO: FRED IVAR KLEMETSEN