I fjor sommer fortalte bt.no om et samboerpar i Damsgårdsveien i Solheimsviken som hadde opplevd fire oversvømmelser på syv uker i kjellerleiligheten sin.

— Nå er vi temmelig lei. Leiligheten har akkurat stått og tørket i fire uker og vi hadde et håp om å kunne komme i gang med bygge den opp igjen, sa Regine Johnsen til bt.no da.

Årsaken til oversvømmelsene I Solheimsviken var ifølge fagansvarlig i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommunen, Marit Aase, en kombinasjon av et gammelt avløpssystem og utbygging i området.

— Dårlige avløpssystemer

Nå viser tall fra Gjensidige Forsikring at mange av vannskader som følge av dårlige vannledningsnett og avløpssystemer bare på tre år har forårsaket erstatninger for bransjen for langt over en halv milliard kroner.

— Vi vet at vannledningsnettet i mange kommuner er underdimensjonert. Det er gammelt og dårlig og det er mange vannskader som kunne vært unngått dersom dette hadde vært bedre, sier Voll.

Ifølge Voll er vannskader er en stort samfunnsmessig utfordring. Han mener at det blant annet er et betydelig etterslep i dimensjonering og vedlikehold av vannledningsnettene i Norge.

— Vann finner sine egne veier inn i huset. Når det først er kommet inn, gjør det fort skader for mange hundre tusen kroner.

- Sitt ansvar bevisst

Voll viser også til en høyesterettsdom nå nylig der det ble slått fast at kommunene ikke kan fraskrive seg ansvaret når slike skader oppstår.

— Det er viktig for oss å plassere ansvaret der det hører hjemme. Det bygges mye rundt omkring, men ofte gjøres det ingenting med avløpsnettet. Da kan det fort gå gale, sier Voll.

Han understreker at regningen for slike skader dekkes stort sett av forsikringsselskapene, men at det til slutt er forbrukerne som får regningen gjennom økt forsikringspremie.

— Det synes vi som forsikringsselskap er urettferdig og mener kommunen må være sitt ansvar bevisst.

Tror tallene stemmer

Fagdirektøren i Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune, Magnar Sekse, tror tallene stemmer, men forteller at Bergen kommunen ikke har hatt noen spesiell økning de siste årene i utbetalinger i forbindelse med vannskader som kan tilskrives offentlige vann- og avløpsledninger.

— Når vi ser på de siste 4 år har vi hatt en gjennomsnittlig årlig total utbetaling på ca. 2,5 mill kr til dekning av skader som følge av vannledningsbrudd eller manglende kapasitet/tilbakestrømning fra offentlig avløpsledning, sier Sekse.

— Vi bruker mye penger på å fornye avløps og vannledningsrør for at disse skal ha tilstrekkelig kapasitet.

Men kommunen følger nøye med på den forventede klimautviklingen og Sekse sier han spesielt frykter den intense nedbøren.

— Vi har heldigvis sluppet unna den sterke nedbøren noen år. Man ser jo hvordan det gikk i for eksempel i København. Der førte mye nedbør til skader for rundt fem milliarder kroner, sier Sekse.

TØRKE: Her står vannet 35 centimeter opp på veggen til samboerparet i Damsgårdsveien.
PRIVAT
ØDELAGT: Baderomsmøblene, vaskemaskin og oppvaskmaskin til samboerparet ble ødelagt på grunn av oversvømmelse som blant annet skyldes gammelt avløpssystem.
PRIVAT
STENGT: Vannet fosset ut i Damsgårdsveien etter et vannledningsbrudd våren 2011.