• Jeg er helt sikker på at dette kommer ti å ordne seg, slik at Amanda får begynne i andre klasse, sier rektor Lise Ohldieck ved Tertnes skole.

Hun forteller at skolen er velvillig innstilt til å finne en løsning, men presiserer at det må skje etter at PPT har vurdert barnet.

— Foreldrene kan ikke få noe svar før barnet har vært til vurdering. Det er ikke slik at en kan få et barn inn i en klasse på dagen, dersom barnet i utgangspunktet er for ungt. Vi er nødt til ha en sakkyndig vurdering først. Det er heller ikke til barnets beste først å begynne i en klasse, og så eventuelt måtte gå ned et klassetrinn når vurderingen er klar, sier rektor Ohldieck.

Rektoren mener det hele må skyldes en misforståelse, og vil kalle foreldrene inn til et møte en av de kommende dagene for å finne en løsning.

Selv om det er uvanlig, har kommunen full anledning til å la et barn hoppe over et klassetrinn.

— Kommunen har anledning til å frita en elev fra utdanningsplikten og plassere vedkommende på et klassetrinn tilsvarende barnets intellektuelle nivå. Det skal riktignok litt til for å gjøre et slikt unntak, men det har skjedd før, forteller prosjektleder Torgeir Nyen i Utdannings- og forskningsdepartementet.

Det samme regelverket gir også foreldrene anledning til å la barnet begynne på skolen ett år tidligere enn vanlig. Også da må barnet gjennom en sakkyndig vurdering i PPT.

— I tillegg må barnet ha fylt fem år innen 1. april det aktuelle året, opplyser Nyen.