– Den største trafikkveksten fremover kommer på strekningen fra Nordhordlansbroen og inn til sentrum, sier Grung. – Det nærmer seg fullt kaos i dette området.

Bompenger

Like over jul legger regjeringen frem stortingsmeldingen Nasjonal transportplan, som er en tiårsplan for all transport i Norge. Lite tyder nå på at Nyborgtunnelen kommer til å ligge inne der.

– Vi er nødt til å satse på trafikantbetaling for å få Nyborgtunnelen på plass, sier Grung.

– Dersom vi gjør det, er det ikke nødvendig å ha den med i Nasjonal transportplan. Men vi trenger samarbeid med nordhordlandskommunene for å få dette til – og aktive bergenspolitikere som tar tak i dette.

Ruth Grung viser til nabokommunene Os og Sotra, som engasjerer seg sterkt for veiene sine.

«Tunnelsyn»

– Bergenspolitikerne kunne trenge litt «tunnelsyn», sier kommunalråden.

– Det er nødt til å være et politisk engasjement og trøkk for å få ting på plass. Statens vegvesen sier at de ikke vil prioritere reguleringsarbeidet for denne strekningen før det er mer realisme bak planene.

Realisme kan oversettes med penger. Skal man vente på at det avsettes samferdselsmidler, kan dette ta lang tid.

– Vi må være djervere, bite i eplet og gå inn for trafikantbetaling, sier Grung.

Hun trekker pusten.

– Da vil vi både få tunnelen på plass og en bedre løsning for kyststamveien nordover.

Båtrute til Bergen

Behovet for Nyborgtunnelen er der allerede, og vil bli ennå større i tiden fremover. Veksten er stor i sørlige del av Nordhordland – både med tanke på boliger og arbeidsplasser. I tillegg kommer Mongstad i nord til å øke sin virksomhet i tiden fremover. På denne siden av broen går veien fra Vågsbotn ut til Nordhordlandsbrua gjennom vekstområder både for boliger og næringsvirksomhet.

– Nyborgtunnelen vil både skjerme disse områdene for gjennomgangstrafikken, og gi forkortet reisetid, sier hun.

– Mitt ønske er at vi samtidig legger til rette for en båtrute fra Nordhordland til Bergen sentrum. Da vil presset på veiene dempes ytterligere – spesielt i de mest kritiske periodene.

REGNBUE OVER NYBORGTUNNELEN: - Siste forslaget til tunnelinnslag ligger her, sier Ruth Grung og bydelsstyremedlem Arthur Rasmussen (AP), og peker mot fjellet like over BIR-stasjonen i Salhusveien. - Hvis vi får vedtatt en finansieringsform, styrer vi fremdriften selv.
Magne Fonn Hafskor
TRAFIKKPROSJEKTER I ÅSANE: Plansjen viser Eikåstunnelen (1), park & ride i Nordhordland (2), tunnel fra Sandviken til Eidsvåg (3), bybane Bergen ¿ Åsane (4) og Nyborgtunnelen (5). Illustrasjon fra «Transportanalyse for Bergensområdet 2010-2030».