De siste dagene har Bergens Tidende og bt.no skrevet om voldsepisoder i skolene i Bergen. I den forbindelse har leder i Norsk Lektorlag i Hordaland, Svein Einar Bolstad, blant annet uttalt at mange lærere blir utsatt for vold og trusler fra elever uten at skolen tør gripe fatt i det.

Det får leder for rektorkollegiet i videregående skole Hordaland, Per Morten Nordbotn, til å reagere.

— Jeg kjenner meg ikke igjen i Bolstad sin fremstilling og jeg kjenner heller ikke til at det er en kultur for at folk skyver slikt under teppet.

Han forteller at han også har fått mange tilbakemeldinger fra rektorer som heller ikke kjenner seg igjen i uttalelsene til Bolstad.

— Må melde fra

Nordbotn mener også at Bolstad mangler konkrete eksempler og at det blir vel mye synsing.

— Jeg reagerer også på at dersom det finnes så mange eksempler på voldsutøvelser som han påstår, har han en plikt til å melde ifra om saken oppover i systemet, sier han.

Han reagerer også på at Bolstads fremstilling virker til å generalisere over rektorene.

— Det skjer jo feil, men de er unntaket, ikke regelen. Slik er det vel i alle yrkesgrupper.

- Feil å koste under teppet

Han understreker igjen at ingen rektorer er tjent med at skolen dysser ned saken. Særlig på grunn av konkurransen som foregår mellom de videregående skolene.

— Vi får penger pr. elev og da må vi være påpasselige med ryktet vårt og da er det feil å koste slike hendelser under teppet. Å vise at vi faktisk foretar oss noe i slike saker er det som skaper et godt rykte.

Nordbotn er også rektor ved Fyllingsdalen videregående skole og har ansvaret for 608 elever og 92 ansatte.

— Det er klart det er mye å ta tak i på en slik stor skole. Men er det for eksempel en uenighet mellom en lærer og en elev, løser vi det der og da.

— Vi har for eksempel hatt en utagerende elev hos oss som har utøvd vold mot en assistent. Denne eleven ble utvist fra skolen for godt og vi har tatt vare på assistenten.

Hausser opp saken

Han mener Bolstad hausser opp denne saken.

— Skjer det noe, rapporteres saken inn til opplæringsdirektøren og vi kan utøve vår rett til å utvise eleven i inntil fem dager. Vi har også muligheten til å gjøre noe med atferdskarakteren til elvene og sende brev til foreldre. Hvis saken er så betent, søker man også om det lar seg gjøre at eleven skifter skole.

Nordbotn mener støtteapparatet på skolen også fungerer bra.

— Jeg synes vi har funksjoner og mennesker som er flink til å ta seg av slike situasjoner.