Den nye bybanerapporten fra Cowi og Terramar har ført til enda mer usikkerhet. Ifølge selskapene vil nemlig alle bybanealternativene koste mellom to og tre milliarder mer enn tidligere antatt. En økning i bompengene ser ut til å være unngåelig.

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, legger ikke skjul på at de mener alvor når de advarer mot bompengesatsene.

— Kan dere stå inne for en dramatisk økning av bompengene?

— Vi har et problem med å øke bompengesatsene. Helt klart.

- Hvilke konsekvenser kan det få?

— Den situasjonen kan vi ikke ta nå. Først må vi få ordentlige tall på bordet fra byråden. I dag er det forskjellige tall som svirrer rundt i luften.

Andre løsninger

Uansett mener han de ikke kan godta slike bompenger som skisseres. Frp har derfor sett på andre alternative løsninger for bybanetraseen.

— Vi kan bygge til Haukeland og Fyllingsdalen, via Mindemyren, først. Dette har byråd Rygg sagt at kan forsvares innenfor nåværende bompengesatser. Da kan vi samtidig bygge Skansetunnelen, som gjør Bryggen bilfri. Deretter får vi sette oss ned og finne ut hvordan banen til Åsane kan finansieres.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) er ikke overrasket over skepsisen til Frp.

— Det er forståelig og naturlig at flere nå tar en fot i bakken når det viser seg at de dyre alternativene kan gi 50 kroner i bompengepasseringen.

Vil ikke bytte

Hun påpeker at dersom de velger en veldig dyr løsning nordover, blir det vanskeligere å bygge Bybanen vestover.

— Vi kan ikke sette oss i en situasjon der vi ikke får bygget Bybanen videre. Det er i så fall en fallitterklæring

Forslaget om å prioritere Fyllingsdalen først møtes ikke med stor glede hos det største opposisjonspartiet i bystyret. Gruppeleder for Ap, Harald Schjelderup, sier de har satt ned to grunnpilarer for bybanetraseen.

— Vårt utgangspunkt er at vi vil bygge til Åsane først, men at vi ikke vil ha den over Bryggen. Utover det er vi klar for kompromisser. Det er mulig situasjonen er veldig fastlåst nå, men vi er ikke beredte til å endre på den rekkefølgen.

Feil tall

Lokallagsleder Lund, er også svært skeptisk til de nye tallene som er lagt frem. Han undrer seg over hvordan kostnadene kan øke så mye, bare tre måneder etter at byrådet la frem en oppdatert oversikt over kostnadene. I tillegg ser han store mangler i regnestykkene som er presentert for dagløsningen og tunnelalternativene.

— Hvorfor har de ikke tatt med kostnadene det vil medføre å måtte flytte vannledninger, avløp og teleledninger fra dagtraseen? Det er snakk om flere hundre millioner kroner i kostnader. Selv om dette flyttes over på ledningseierne, så må bergenserne til syvende og sist plukke opp denne regningen, sier han, og legger til:

— Ser man på vårt forslag så slipper vi å rive Sparebanken Vest sitt bygg. Da sparer man 300 millioner kroner på det.

IKKE OVERRASKET: Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen sier de skal sette seg sammen i byrådet for å finne en løsning som kan få flertall i bystyret.