• Skjer det en nødsituasjon, er jeg redd det kan gå riktig ille.

Bussjåfør Svein Ove Soltveit i Nobina og kollegene hans er frustrerte over enveiskjøringen som er etablert mellom Plantasjen og Vågsbotn i Åsane.

— Vi har svært liten klaring. På den ene siden av traseen er det satt opp betongrekkverk, på den andre siden er det gjerder kloss i veibanen. Det betyr at vi ikke får opp dørene hvis det skulle skje en nødsituasjon, sier Soltveit.

Bussjåføren fra Manger på Radøy har trafikkert strekningen Nordhordland-Bergen i 20 år, men har aldri før opplevd tilsvarende innskrenkninger med sperrer på begge sider.

— For det første er det vanskelig å manøvrere uten å komme borti, men min største bekymring er dersom bussen skulle få driftsstans med en påfølgende brann. Da er dette rene dødsfellen, fordi dørene ikke lar seg åpne, sier han.

Omfattende veiprosjekt

Det er det omfattende arbeidet med prosjekt E39 Vågsbotn-Hylkje som er årsak til at veien Åsamyrane mellom Vågsbotn og Plantasjen er innsnevret til én kjørebane med lysregulering. Det er kun busser og beboere langs strekningen som har tillatelse til å kjøre den forholdsvis korte strekningen.

— Det hender vi har over 50 passasjerer om bord, og vi vet at det tidvis oppstår brann også i busser. Da skal det ikke mye fantasi til før man forstår hvor alvorlig dette i verste fall kan bli, evakueringsmulighetene er minimale.

Vi har vurdert sikkerheten til barna høyere enn den marginale risikoen for at det skal skje en nødssituasjon om bord i en av bussene

Soltveit opplyser at han og kollegene hans regelmessig gjennomfører brannøvelser i og rundt busser.

— Det kan ta bare noen sekunder å fylle en buss med røyk som gir null sikt. I slike tilfeller er det heller ikke lett å finne hammeren som skal brukes til å knuse rutene. Med stengte dører i tillegg vil det bli det komplette kaos.

Sneiet borti gjerdet

Nobina-sjåføren anslår kjørebanens bredde til ca. ti centimeter mer enn bussenes skrog. I tillegg stikker speilene ut på hver side.

— Senest i går var jeg borti det ene gjerdet med speilet, sier han.

Det er i hovedsak Tide og Nobina sine rutebusser som trafikkerer denne strekningen.

Katrine Sælensminde Erstad er byggeleder for veianlegget. Hun kjenner ikke til at bussjåfører har reagert på innsnevringen av veien.

— Dette er gjort i samråd med både Skyss og politiet. På et møte ble vi enige om hvordan utformingen skulle bli. For alle parter var det viktig at skolebarna, som går langs veien for å komme til Kyrkjekrinsen skole, ble skjermet mot kjørebanen. Derfor ble det satt opp gjerder mellom fortauet og veien.

- Sikkerheten i fokus

Driftsansvarlig for Bergen nord i Skyss, Kjell Arne Alvheim, bekrefter at dette er en løsning det er enighet om.

— Vi har vurdert sikkerheten til barna høyere enn den marginale risikoen for at det skal skje en nødssituasjon om bord i en av bussene.

- Men ved motorstopp eller brann kommer ikke passasjerene seg av bussen?

— På den rette strekningen fra svingen mot Plantasjen er nok det riktig, men risikoen er vurdert til å være særdeles liten. I en eventuell nødssituasjon tror jeg dessuten at bussjåførene ville kjørt bilen helt inn i gjerdet, slik at dørene lot seg åpne mot betongrekkverket, sier Alvheim.

Førstebetjent Vidar Almberg i Hordaland politidistrikt støtter seg til faginstansen Skyss, som mener at løsningen er teknisk forsvarlig for sjåførene.

— Ingen er selvsagt interessert i å lage feller for noen av partene. Derfor er sikkerheten satt i fokus med løsningen som er valgt, både overfor veifarende, gående, dem som bor der, syklistene og arbeiderne i området. Hvis det nå skulle vise seg at denne omleggingen ikke er trygg nok for bussjåførene, må vi naturlig nok se på det på nytt, sier Almberg.