Karoline Gustavsen valgte en buss fra FlybussBergen da hun skulle ha transport fra Flesland til sentrum tirsdag kveld.

Bussen var full av passasjerer, som alle hadde med seg bagasje.

Ifølge Gustavsen måtte sjåføren laste all bagasjen inn i selve kupeen, siden bussen ikke hadde eget lasterom.

— Han lesset på med bagasje ved den bakre inngangen, og denne haugen ble så høy at det nesten var kofferter til over ryggen på stolene, sier hun.

- Kan være livsfarlig

Bagasjen ble ikke sikret på noen måte før sjåføren la i vei på de vel 20 kilometerne fra Flesland til sentrum, ifølge Gustavsen.

— Koffertene som sto i midtgangen trillet frem og tilbake under kjøring. Minst én av koffertene som lå i haugen bak, falt ned og ut i midtgangen, sier busspassasjeren, som mener en slik bagasjehåndtering er uforsvarlig.

— Ved brå stans eller ulykke kan dette være livsfarlig, og det kan umulig være tillatt, sier Gustavsen.

Hun får støtte fra politiadvokat Line Skjengen i Hordaland politidistrikt. Hun har sett bildene, og lest beskrivelsen fra Gustavsen.

- Ville fått bot

Skjengen sier det ikke skal mye til for at en uskyldig koffert kan bli et flyvende drapsvåpen.

— Dersom bussen hadde kollidert eller kjørt utfor veien, ville usikret og løs bagasje lett kunne ha medført personskade, og i verste fall, døden, sier politiadvokaten, som omtaler bagasjehåndteringen som sterkt kritikkverdig.

Ifølge vegtrafikkloven er det den enkelte busssjåfør som har ansvaret for å sikre bagasjen ombord.

— Men også passasjerene bør ta ansvar og sørge for at de ikke plasserer bagasje på en slik måte at den kan falle ned. Det går også an å gi beskjed til sjåføren dersom de mener noe er for dårlig sikret, sier Skjengen.

Hun synes det er vanskelig å si om sjåføren kan ha gjort seg skyldig i brudd på vegtrafikkloven i denne konkrete saken.

Men:

— Ut fra det jeg ser på bildene, og gitt at passasjerens beskrivelser stemmer, vil jeg anta at sjåføren ville ha fått et forelegg dersom han hadde blitt stoppet i en kontroll, sier Skjengen.

Legger seg flat

Daglig leder Robert Aasmul i FlybussBergen har også sett bildene. Han er enig i at sikringen i dette tilfellet ikke fremstår som så veldig forsvarlig, og legger seg helt flat.

— En slik bagasjehåndtering er i strid med våre retningslinjer, og sikkert også i strid med norsk lov. Det skal ikke forekomme, rett og slett, sier han

Han forteller at det på denne turen ble brukt en lånt buss, siden en av selskapets fem busser var inne på service. Lånebussen hadde verken eget bagasjerom eller lastehyller.

— Målet vårt er likevel at bagasje skal stables på en forsvarlig måte. Det har ikke skjedd her, og det må vi bare beklage, sier Aasmul.

Bestiller nye busser

Hendelsen er allerede tatt opp med den aktuelle sjåføren, som ifølge Aasmul har fått grundig opplæring i forsvarlig sikring av last.

— Dette skal ikke forekomme flere ganger, lover Aasmul.

FlybussBergen har siden oppstarten i fjor forsøkt å ta opp konkurransen med mer etablerte Tide. Etter å ha slitt med passasjerbelegget, peker pilene nå bratt oppover, ifølge Aasmul.

— Vi setter nye rekorder hver eneste uke, og fyllingsgraden har økt jevnt og trutt siden årsskiftet. Derfor har vi også bestilt nye busser, sier han.

Selskapet planlegger å ha 12 busser i drift fra sommeren av, mot fem i dag.

Torsdag åpner også selskapet et nytt kundesenter i Olav Kyrres gate.

USIKRET: Koffertene trillet frem og tilbake under turen fra Flesland, ifølge passasjer Karoline Gustavsen.
Karoline Gustavsen