• Dette er informasjon offentligheten har krav på. Man skal vite at man får trygg mat, og ikke utsettes for passiv røyking, når man går ut, sier helsebyråd Helen Nordeide Fløisand.

I går offentliggjorde Næringsmiddeltilsynet i Bergen for første gang listen med vurderinger av utesteder som er kontrollert. Tilsynet arrangerte pressekonferanse, og la etterpå listen over utestedene ut på sitt nettsted.

Næringsmiddeltilsynene i Oslo og Trondheim har gjort det samme tidligere i høst.

— Hvorfor har ikke kommunen publisert en slik liste tidligere?

— Det er ikke noen spesiell grunn til det. Nå er det satt lys på dette i nasjonal sammenheng. Og det er viktig å fokusere på problemstillingen, slik at bransjen skjerper seg, sier Nordeide Fløisand til Bergens Tidende.

Byveterinær Ingvar Tveit i Næringsmiddeltilsynet forteller at tilsynet skal fortsette å legge ut resultatene av inspeksjonene på Internett, og vil forsøke å bli enda flinkere til å informere publikum.

— Dette er bare en løypemelding. Vi skal fortsette å undersøke utesteder på det nivået vi har lagt oss nå.

Han sier også at tilsynet kan publisere flere opplysninger.

— Vi kan tenke oss dette med redelighet. Om folk får nok informasjon om hvor maten kommer fra, og om tilsetningsstoffene er merket. I stedet for bare å sende brev om dette til utestedet, kan vi legge brevet ut på Internett, sier Tveit.

— Hvis dere foretar en ny kontroll av stedene på listen om et halvt år, er det grunn til å regne med omtrent samme resultat?

— Det er grunn til å anta at det blir bedre. Vi ser på offentliggjøring som et virkemiddel. Forbrukermakt gjør at de beste blir igjen på arenaen, sier han.

Det er hver enkelt kommune som avgjør om resultatene fra inspeksjonene skal publiseres. Statens Næringsmiddeltilsyn er glad for at tilsynet i Bergen nå offentliggjør resultatene.