Trond Lomsøy er administrerende direktør i Bergen Bydrift. Torsdag leste han nyheten på bt.no om at Geirr Vetti hadde fått jobben med å ruste opp Stoltzekleivens midtre parti. Vetti bruker sherpaer fra Nepal. Grønn Etat kontaktet ikke Bergen Bydrift om jobben, fordi de anså den som en direkte anskaffelse. Dermed mener Grønn etat at man ikke trenger å lyse ut jobben eller spørre Bydrift først.

— Jeg vil først si at jeg er glad for at Stoltzekleiven nå rustes opp og vil ikke fremstå som dårlig taper. Samtidig reagerer jeg med undring over at vi ikke blir spurt om å ruste opp midtre parti av Stoltzekleiven. Det foreligger nemlig et bystyrevedtak om at Bergen Bydrift skal kontaktes før slike oppdrag legges ut. Det har ikke skjedd i denne saken, sier Lomsøy.

Usikker på fremtiden

— Men er dere i stand til å gjøre denne jobben?

— Det tror jeg vi skulle klare, enten vi brukte sherpaer, folk fra Peru, ungdom fra Osterøy eller våre egne folk. Det kan tenkes at vi hadde vært i stand til å gjøre jobben selv, sier Lomsøy.

I dag er det stor usikkerhet blant flertallet av Bergen Bydrifts ansatte på hva fremtiden bringer. En gang var de ansatt i kommunen, men ble så skilt ut som eget foretak eid av kommunen. Går de ansatte tilbake til kommunen, har de en trygg arbeidsplass. Blir de med videre, risikerer de å bli solgt til et privat selskap, med den usikkerhet det medfører.

65 kan slutte

Da Bydrift ble skilt ut fra kommunen, fikk de ansatte som fulgte med en mulighet å gå tilbake til Bergen kommune. Den returretten opphører 1. juni. Nå går 65 ansatte med returrett rundt og lurer på hva de skal gjøre. Gå tilbake eller bli? Bergen kommune håper færrest mulig benytter seg av returretten. Dersom alle går tilbake, blir det 65 flere på lønningslisten i kommunen, og Bydrift står i fare for å rakne.

— Vi har allmøte 5. mai. Da skal vi informere de ansatte etter beste evne, sier Lomsøy.

— Jeg hadde håpet å fortelle at vi hadde fått jobben med å restaurere Stoltzekleiven. Men slik gikk det ikke, sier Lomsøy.

Bydrift la inn et anbud på opprusting av nedre del, altså det første partiet i løypen, og ikke midtre parti som sherpaene skal ruste opp.

Grønn etat har imidlertid kommet frem til at anbudet fra Bydrift ble for dyrt. Dermed er det høyst usikkert om de får jobben i nedre del, eller om andre private kan legge frem et tilbud som Grønn etat mener er bedre.

- Lettere å gå tilbake

Hovedtillitsvalgt i Bydrift er Monica Tennebekk. Hun legger ikke skjul på at mange er sinte og skuffet.

— Vi er frustrert og forundret over at vi ikke blir spurt om å ta jobben. Vi har tross alt et bystyrevedtak på at vi skal kontaktes om kommunalt arbeid som skal gjøres i Bergen.

— Og det er ingen tvil om at dette kommer til å gjøre det lettere for mange å benytte seg av returretten til kommunen, når den samme kommunen ikke gir oss oppdrag, legger hun til.

— Kunne dere gjort jobben i midtre del av Stoltzekleiven?

— Ja.

- Kun en leverandør

Grønn etat mener de har sitt på det tørre.

— Vi går til direkte anskaffelse av oppdraget med å ruste opp midtre del av Stoltzekleiven fordidet her blir snakk om kun en aktør i markedet, sier Rune Hesjedal i Grønn etat.

— Med direkte anskaffelse menes, at vi - etter at vi har undersøkt markedet - erfarer at det finnes kun en leverandør som har kompetanse til å levere tjenesten eller utføre arbeidet. I slike tilfeller vil det være bortkastet tid og ressurser å avholde en konkurranse, legger han til.

Verdien av arbeidet som skal utføres i 2011 er anslagsvis på en million kroner.