Flere distrikter er aktive for å skape et slikt samarbeid, blant dem er regionen Sund, Fjell og Øygarden.

Regjeringen arbeider nå med innholdet i skolepolitikken for de neste årene, og tettere bånd mellom hverdagen på skolen og virkeligheten utenfor skoleporten er et av flere temaer. Men Djupedal vil ikke komme med konkrete lovnader til TAF-utdanningen.

— Jeg er grunnleggende for at det finnes et mangfold i Utdannings-Norge. At utdanningen relateres sterkere mot virkeligheten utenfor skoleporten og mot næringslivet er positivt, sier Djupedal til Bergens Tidende.