• Fryktelig urettferdig! sier Karoline Myklebust, leder i Elevorganisasjonen i Hordaland når hun får kjennskap til at elever må betale svært ulikt for å utdanne seg til kokk i Bergen.

10.600 kroner er mange penger å betale for elever. Ikke alle har foreldre som kan betale så mye. Hun innrømmer at det virker tøft å få presentert en så stor sum for egenbetaling ved inngangen til et nytt skoleår.

— Jeg håper denne saken følges opp. Prinsippet om gratis skolegang uthules mer og mer, sier Karoline Myklebust.

Hun syne det er urimelig om resultatet av undersøkelsene blir at Bergen yrkesskole og Sandsli videregående skoler må sette opp sine priser. Selv synes hun Krohnsminde videregående skole må senke prisen. Det må være en forklaring på at andre skoler kan ha lavere priser.