For to uker siden fortalte bt.no om Lunde, alenefaren som bor sammen med sine to barn på 11 og 15 år.

20. juni i år døde barnas mor. En måneds tid etter kom det første brevet fra Nav som krevde ham for barnebidrag.

Jeg tok tak i dette to dager etter hun døde, likevel må jeg holde på med dette ennå. Øivind Lunde

Fikk blomsterhilsen Etter at bt.no omtalte saken, var Lunde i et forsoningsmøte med fylkesdirektør i Nav, Anne Kverneland Bogsnes.

— Hun la seg helt flat, forteller Lunde, som også fikk en blomsterhilsen fra Nav-direktøren.

«Vi beklager din opplevelse med Nav og håper på bedre samhandling i tiden fremover», står det på kortet fra Kverneland Bogsnes.

Men få dager etter dukket det på nytt opp et krav i posten. Nav krever fremdeles 2307 kroner etterbetalt.

Beløpet er nå redusert fra 6700 kroner, men fremdeles ber Nav om bidrag for måneden etter at Lundes barn mistet sin mor.

— Det er meget spesielt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Dette er sterkt. Alle disse telefonene, og så bare fortsetter det, sier Lunde.

— Jeg tok tak i dette to dager etter hun døde, likevel må jeg holde på med dette ennå. Jeg har gjort så godt jeg kunne. Dette er urett.

Lunde hadde i forkant av forsoningsmøtet ringt to ganger til Nav Innkreving og to ganger til Bidragsfogden for å forklare at barnas mor var død.

Sorgprosess Lunde og barnas mor var samboere, men gikk fra hverandre i 2000. De delte på omsorgen etter bruddet og Lunde betalte barnebidrag frem til barnas mor døde.

— Men så overtok jeg omsorgen på fulltid. Jeg har mer enn nok å ta meg av, med to barn som gjennomgår en sorgprosess. Jeg har ikke energi til å holde på med sånt tull fra Nav, fortalte tobarnsfaren for to uker siden.

— Jeg forstår at han reagerer. Dette må vi bare beklage på det sterkeste. Det er har skjedd en feil, sa kommunikasjonsrådgiver Ingrid Hope i Nav til bt.no den gang.

Hun opplyser at når den som har foreldreansvaret dør, skal Nav ha dokumentasjon på hvem som overtar ansvaret.

— Da skal bidragsplikten stoppes. Dette skulle vært fanget opp, og vi vil rette opp feilen snarest. Penger han eventuelt har betalt inn, vil bli tilbakebetalt, sier hun.

- Sånt skal ikke skje

  • Det er beklagelig at dette brevet gikk ut. Sånt skal ikke skje, sier Nav-direktør Anne Kverneland Bogsnes.

Hun forklarer feilen med at det ble gjort en regnskapskontroll, men at innkrevingsbrevet da allerede var sendt ut fra sentralt hold.

Etter at en person med foreldreansvar dør, vil bidragspenger settes inn på en såkalt ventekonto til det er avklart hvem som skal overta omsorgen.

Det er i denne overgangen forsinkelsen skal ha oppstått.

— Lunde har fått beskjed om at han kan se bort fra de siste brevene som er kommet og at gjelden er slettet, opplyser Bogsnes.

— Det kan virke byråkratisk, men vi har heldigvis ikke mange slike saker.

Hun påpeker at Nav behandler i cirka 92.000 bidragssaker i året.

— Det er heldigvis svært få feilkilder. Men det kan skje glipper i overgangsfasene, sier hun.