Høyhastighetstog er slett ikke løsningen og blir neppe lønnsomt, mener NSB-sjef Einar Enger. Han tar heller til orde for å modernisere dagens jernbane.

– Vi bør prioritere helt andre tiltak på jernbanen enn høyhastighetstog i Norge, sier Einar Enger til NRK.

NSB-sjefen mener forestillingene om høyhastighetstog slik vi kjenner dem fra Frankrike og Spania er helt urealistiske.

– Høyhastighetsbaner, slik vi kjenner dem fra Europa, er først og fremst egnet for områder med store befolkningskonsentrasjoner. Med det folketallet vi har i Norge, så er det vanskelig å tenke seg bedriftsøkonomisk lønnsomhet i disse banene, sier Enger.

Han tror ikke noe på at det vil kunne rase tog i en fart på 300 kilometer i timen og som knapt stopper underveis på reisene mellom storbyene i Norge.

Han mener reisetiden mellom Trondheim og Oslo kan bli betydelig kortere enn dagens seks og en halv time, selv uten høyhastighetstog til flere titalls milliarder kroner.

– Det er klart at dobbeltspor gir større kapasitet og da kan vi kjøre med stor hastighet, og reisetiden mellom Oslo og Trondheim kan klart reduseres, sier han.

Lyntog til Oslo — en god ide? Si din mening her.

LYNRASKT: Lyntog mellom Oslo og Bergen vil korte ned reisetiden til bare litt over to timer. Illustrasjonen viser et fransk lyntog av typen TGV.ILLUSTRASJON: GOOGLE MAPS/WIKIPEDIA/JON TUFTO