— Det som er avdekket i dag har vi tatt opp i lang tid, senest på landsmøtet til Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF), der det ble påpekt direkte overfor justisminister Anders Anundsen. Dette er et politisk ansvar, sier Morten Aksdal, leder i NFF region vest.

Mer vold

BT omtalte torsdag en rapport fra Sivilombudsmannen, der det påpekes flere alvorlige forhold etter en inspeksjon i Bergen fengsel i november:

  • Vold blant innsatte blir ikke fanget opp, fordi betjentene er for lite til stede.
  • Innsatte føler seg utrygge, og særlig kvinnene føler seg glemt.
  • Mange innsatte blir utsatt for tvang uten at det fattes vedtak.
  • To innsatte skal ha sittet i egen urin og avføring i over ett døgn, uten at det ble vasket.
  • En innsatt skal ha blitt lagt i sikkerhetsseng (reimer) i nærmere to døgn.
  • I 2014 ble det registrert 13 tilfeller av vold mot ansatte frem til utløpet av august. I 2013 var det to tilfeller i samme periode.
  • Den europeiske torturforebyggingskomite har tidligere påpekt at det er nærmest umulig for et fengsel å ivareta de innsattes verdighet når belegget kommer opp i 95 prosent. I Bergen fengsel er belegget 97,4 prosent på avdelingene med høyt sikkerhetsnivå. Les hele rapporten her.

— Bemanning er nøkkelen til å bedre forholdene på flere av punktene vi beskriver. Det gjelder blant annet tilstedeværelse på avdelingene, slik at de innsatte kan føle seg trygge. Vi registrerer at en del av de innsatte, særlig kvinner, føler seg engstelige og oversett. Kvinnene har også et dårligere aktivitetstilbud, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Mer tvang

Regjeringen har lagt opp til at Kriminalomsorgen må spare 25 millioner kroner neste år. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen har tidligere sagt til BT at det ikke nødvendigvis er behov for økt bemanning i fengslene.

Rapporten påpeker en økning i tvangsbruken.

— Vi kan ikke fastslå at det har skjedd urettmessig tvangsbruk, men vi merker oss at tvangsmidler brukes oftere, og i om lag halvparten av sakene er det ikke fattet skriftlig vedtak. Tvangsbruk skal begrunnes. Dette handler om de innsattes rettssikkerhet, sier Falkanger.

Ifølge rapporten sitter mange innsatte 23 timer i døgnet på cellen. Sivilombudsmannen mener de innsatte burde fått minimum åtte timer meningsfull aktivitet utenfor cellen per døgn.

— Det er rett og slett ikke mulig. Vi er ikke i nærheten av å ha nok betjenter. For å klare dette måtte vi fått tilført 20-25 ekstra tjenestemenn i fengselet, sier Aksdal.

- Sikkerhetsrisiko

Han mener den lave bemanningen går utover sikkerheten.

— På nattevaktene er det så lav bemanning at det ikke er kapasitet til å håndtere mer enn én celle av gangen hvis det skulle oppstå en situasjon. Oppstår det brann eller noe annet som krever evakuering, er vi helt avhengige av politiet. Det som bekymrer oss er at selvskading og selvmordsforsøk ofte skjer på kveldstid, når det er lav bemanning.

- Hva synes du om at innsatte blir sittende på cellen i urin og avføring?

— Det er helt umenneskelig, og brudd på internasjonale standarder som Norge har forpliktet seg til. Men det er viktig å understreke at det er ressurskrevende og tar tid å vaske ned celler som stadig blir tilgriset. Det kan føre til at noen blir sittende for lenge under slike forhold. At det har vært så lenge som ett døgn, kjenner jeg ikke til.

- Sagt fra i årevis

- Hva har dere gjort for å bedre situasjonen?

— Vi har i årevis sendt bekymringsmeldinger fra lokalt nivå til Kriminalomsorgen regionalt, som har varslet direktoratet, som igjen har meldt inn behovet til politikerne. Likevel har det bare blitt verre de siste åtte-ti årene. Sammenliknet med 1990, da Bergen fengsel åpnet, har vi dobbelt så mange innsatte og færre ansatte. Situasjonen er prekær.

BT har ikke fått svar på henvendelsen til den politiske ledelsen i Justisdepartementet i dag. Heller ikke vår henvendelse til helseministeren 5. desember, om hva han vil gjøre for å bedre situasjonen for psykisk syke fanger, er besvart.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, sier han ikke kan kommentere rapporten fordi han ikke har lest den.