• Vi er rasende. Dette er seigpining av en uskyldig kvinne.

Det var den umiddelbare kommentaren til kvinneaktivistene Oddny Miljeteig og Agnete Strøm da de ble kjent med det foreløpige vedtaket i Utlendingsnemnden.

De to kvinneaktivistene har gått i spissen for å få omgjort asylsøknadene til kvinner som er forfulgt på kjønnsbasert grunnlag i Norge. I går ettermiddag kunne de overrekke vårblomster som en foreløpig gratulasjon til Susan Jafari.

Samtidig var de for opprørt til å slippe gleden løs, og understreket at de ikke vil gi seg før denne saken er vunnet. Jafari skal ha opphold på politisk grunnlag.

— Norske flyktningmyndigheter driver forskjellsbehandling og rein kjønnsdiskriminering, sier Oddny Miljeteig,

— Utlendingsnemnden betrakter Jafari som en husmor. Utlendingsnemnden har ikke anerkjent sekretærjobben hennes som grunnlag for asyl.

I stedet skyver de ungene foran henne og behandler henne som et sosialt tilfelle. Dette er klassisk kvinnediskriminering, sier Miljeteig.

Strøm viser til et brev som likestillingsombudet har sendt kommunalminister Sylvia Brustad. I brevet stiller hun spørsmål om norske flyktningmyndigheter forskjellsbehandler kvinner og menn som søker opphold i Norge.

— Denne saken gir svaret, mener Strøm.