• Det er grovt at ingen har ville hjelpe Nils Tomas Koppen, sier leder for fylkeslandbruksstyret, Atle Mildestveit.

GUNNAR WIEDERSTRØMGunnar.wiederstrom@bt.no

Mildestveit legger ikke skjul på at han er meget opprørt på Koppens vegne:— Dette er rent tyveri. Slik tvangssalget har foregått, er det kjøper som sitter med hele profitten.Mildestveit er blitt kjent med Koppens sak gjennom behandlingen av konsesjonssøknaden i fylkeslandbruksstyret etter salget.

Sosialkontoret sviktet - Uansett hva som er årsaken til at Koppen har havnet opp i dette uføret, så burde noen ha hjulpet ham til å komme ut av problemene. Koppen har definitivt ikke fått hjelp. Hadde han fått hjelp ville han i dag ha vært gjeldfri, han hadde beholdt store deler av gården, og i tillegg sittet med en pen fortjeneste.- Hvem har ansvaret?- I første omgang er det sosialkontoret. De kjenner til forholdene i kommunen. De må ha visst om tvangssalget, og de burde ha forstått at Koppen trengte veiledning i den situasjonen han var i.

Store verdier Mildestveit peker på at sosialkontoret og hjelpeapparatet skal søke å forebygge at situasjonen utvikler seg så langt at det må gjennomføres tvangssalg.- Men når det blir tvangssalg, burde i hvert fall kommunen ha grepet inn. Kommunen burde jo vite at store verdier sto på spill. Det er tross alt kommunen som har vedtatt kommuneplanen der dette området ble utlagt til boligformål. Mildestveit mener også at namsmannen har et selvstendig ansvar for å hjelpe Koppen.- Alle offentlige tjenestemenn som har med denne typen oppgaver å gjøre, må ta det ansvar de faktisk har for å hjelpe folk som ikke fullt ut er i stand til å ta vare på seg selv. Burde ikke namsretten ha hjulpet Koppen med rettshjelp?

Nekter konsesjon Fylkeslandbruksstyret kan ikke gripe inn i forhold til tvangssalget, men kommer inn i bildet når den nye kjøperen skal ha konsesjon.- Foreløpig har vi nektet å behandle konsesjonssøknaden fordi den som søker om konsesjon ikke er den samme som fikk tilslaget. Denne saken er anket til landbruksdepartementet. Det gjenstår å se hva se hva de kommer til, sier Mildestveit. Juridisk konsulent Odin Vigestad hos fylkesmannens landbruksdirektør sier til BT at de foreløpig ikke har vurdert om det er grunnlag for å nekte konsesjon.- På rent generelt grunnlag kan jeg si at pris er at av spørsmålene vi må vurdere før vi gir konsesjon. Men jeg vil ikke gå inn på saksbehandlingen, sier Vigestad. fakta/tvangssalg* Gården til Nils Tomas Koppen på Osterøy ble solgt på tvangssalg av Namsmannen i Nordhordland i juli i fjor. Koppen, som ikke fullt ut er i stand til å ta vare på sine interesser, var ikke representert med advokat.* Gården gikk for 350.000 kroner. 154 mål av gården er lagt ut til boligbygging i kommuneplanen som ble vedtatt i 1997. Rådmannen i Osterøy mener verdien av tomten er over tre millioner kroner.* Koppen sier han ikke har vært oppmerksom på at gården var lagt ut til byggeland. Koppens advokat, som først tiltrådte etter at tvangssalget var stadfestet, var ukjent med verdivurderingen inntil BT orienterte ham om dette.* Koppen er ikke gjeldfri etter at salget.