Alt tyder nå på at et bredt politisk flertall i Bergen går inn for tunnel med innslag ved Kjøttbasaren. Det er den foreløpige løsningen på den svært betente konflikten om bybane-traseen til Åsane.

Svært negativ

Dette er en løsning som byantikvar i Bergen, Johanne Gillow, er svært negativ til.

— Dette er meget, meget uheldig. Det å bryte middelalderstrukturen som vi har intakt med et så dramatisk inngrep er svært uheldig. I tillegg er vi bekymret for konsekvensene et tunnelinnslag kan få, sier Gillow.

Hun understreker at noe av det viktigste arkeologiske materialet i Bergen ligger i dette området, og at Finnegården er en del av verdensarven.

— Dette vil være en tunnel inn i det som faktisk er verdensarven, og det vil være noe helt annet enn å legge en bybane på en kaifront fra 20-tallet, sier Gillow.

- Kan rase sammen

Hun forteller at Finnegården i dag har store problemer i forhold til fundamenteringen.

— Finnegården står veldig skjevt og ustøtt. Den synker og har sunket langt allerede. VI er bekymret for hva et slikt tunnelarbeid vil bety og om bygningen kan håndtere det i det hele tatt, sier Gillow.

- Kan bygningen rase sammen?

— Vi er redd for at hele Finnegården kan rase sammen, men det er andre som må gjøre den tekniske vurderingen. Det er ikke noe særlig å utsette en av de originale Bryggen-bygningene for noe slikt, det sier seg selv, sier byantikvaren.

På Bryggen har man i regi av Riksantikvaren jobbet for å hindre at området fortsetter å synke, og reetablere grunnvannsstanden. Byantikvaren frykter at tunnelarbeider i området vil være svært skadelig for grunnvannssituasjonen og kulturlagene.

— Vil synke sammen

— Bryggen og Vågsbunnen ligger på tykke lag av organiske masser, som i utgangspunktet er vannmettet. Det har skapt gode bevaringsforhold, men dersom grunnvannet forsvinner vil det synke sammen, sier Gillow.

Hun sammenligner med en bøtte med vann med organiske og uorganiske gjenstander i.

— Dersom vannet forsvinner, synker innholdet sammen. Det neste som skjer er at det organiske materialet forvitrer og synker enda mer. Har du først sluppet oksygen til, er de prosessene i gang selv om det fylles på med vann igjen, sier Gillow.

En reguleringsbestemmelse som er under sluttbehandling for de tre reguleringsplanene fra området fra Bryggen til Marken, begrenser muligheten til å gjøre inngrep som endrer grunnvansstanden rundt Vågsbunnen.

— Det er med andre ord nødvendig å dokumentere at en ny tunnel ikke får konsekvenser for grunnvannet, sier Gillow.

- Skaper usikker situasjon

Plansjef Mette Svanes i etat for plan- og geodata i Bergen kommune avventer den politiske behandlingen av saken. Fagetaten har vært tydelige på at de anbefaler en dagløsning med Bybanen over Bryggen.

— Vi er selvsagt veldig spente på hva som blir vedtatt, men vi er uansett vant til å forholde oss til politiske vedtak, sier Svanes.

Tunnelalternativet ved Kjøttbasaren var ikke et av hovedalternativene som ble utredet i konsekvensutredningen.

— Men vi vet fra utredningene våre at det er en del problemer med det alternativet som vi må se nærmere på. Dette skaper en mer usikker situasjon enn det vi skulle ønske, sier Svanes.

Hun sier det er for tidlig å si hva et slikt alternativ til kreve av tilleggsutredninger.

— Uansett hvilket alternativ som blir valgt, må vi gjøre mye mer arbeid. Vi er bare i startgropen ennå, sier Svanes.

Synker mye

Stig-Stark Johansen, direktør for Museum Vest, reagerer på bybanekompromisset.

— Dette er denverst tenkelige løsning vi kunne sett for oss, sier han.

— Byggetsynker en halv centimeter hvert år. Vi er redd for at med et slik tunnelinnslag vil det synke ytterligereog med raskere fart.

Han mener også at det er for trangt mellom Finnegården og Kjøttbasaren.

— Ut fra det vi vet om bybane og kravet til størrelse, så er detikke plass, sier Stark-Johansen, og viser til at det på det smaleste er15,5 meter mellom de to byggene, mens kravene for et tunnelinnslag er 15 meter. Det betyr at det vil kunne komme en kulvert bare 25 cm fra museumet.

SPENT: - Dette skaper en mer usikker situasjon enn det vi skulle ønske, sier plansjef Mette Svanes i Bergen kommune.