De er unge, alvorlig syke og tvunget til et liv på sykehjem. Nå krever pårørende tiltak mot det de kaller uverdig behandling.

Veslemøy Lund var 18 år og gikk andre året på videregående, da hun fikk diagnosen multippel sklerose (MS).

Sykdommen rammet brutalt.

På gulmalte sykehjemsvegger henger minner fra et avbrutt liv. Bilder av gamlekjæresten. Av familie, venner. En strålende Veslemøy i glass og ramme på vei mot toppen av Galdhøpiggen.

I dag er den sporty jenta på bildet 36 år og fullstendig hjelpetrengende. Veslemøy kan verken snakke, bevege seg eller spise, og blir matet gjennom sonde.

I åtte år har hun bodd i Bokollektivet, en avdeling for unge funksjonshemmede ved Midtbygda sjukeheim i Åsane. Beboerne er alvorlig syke. Nær halvparten har MS. Den yngste beboeren er 20 år, den eldste 57.

Det store nederlaget

Alt i alt er 100 pasienter under 50 år plassert på sykehjem i Norge. Over en fjerdedel bor i Hordaland, viser tall BT har hentet inn hos Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune.

  • Av 27 unge pasienter på sykehjem i Hordaland bor 24 i Bergen. Flertallet har plass i Bokollektivet ved Midtbygda sjukeheim.
  • Tre bor i Kvinnherad og Ulvik.For foreldrene var det et nederlag da Veslemøy flyttet inn på sykehjem.

– Det var helt forferdelig. Hun skal bo på dette sykehjemmet så lenge hun lever, sier moren Gerd Misje Lund.

– I fengsel har de i det minste rett på lufting en gang om dagen. Det får ikke beboerne her. De blir stelt, matet og deretter overlatt til seg selv. Det er uverdig,

Sammen med en annen pårørende, Grethe Monssen, har Lund skrevet til Kommunaldirektøren i Bergen. I brevet hevder de at Bokollektivet er et skalkeskjul for offentlig omsorgssvikt.

– Den faste staben gjør så godt de kan, men de er for få. Beboerne er ensomme, understimulerte og for mye overlatt til seg selv. Bare en sjelden gang blir de trillet ut på terrassen i fint vær. De får heller ikke den oppfølgingen de har krav på.

16 år på sykehjem De to pårørende hevder at politikerne bevisst har unnlatt å skille Bokollektivet ut fra sykehjemmet, slik de er pålagt. De krever at avdelingen blir skilt ut som selvstendig enhet i Helse Bergen med eget budsjett og egne stillingshjemler.

– Når du er 80–90 år og havner på sykehjem, har du som regel levd et langt liv som frisk. Slik er det ikke for pasientene i Bokollektivet. Tilbudet må være innholdsmessig annerledes enn for de gamle.

På naborommet til Veslemøy bor Janicke James-Olsen, den eldste i Bokollektivet. 57-åringen sitter urørlig, midt på gulvet, i rullestolen.

– Slik har hun sittet siden i morges, forteller Grethe Monssen.

Hun er søsteren til Janicke, som kom til Bokollektivet for 16 år siden, 42 år gammel. Veggene er fylt av akvareller, tegninger, oljemalerier. Alle signert Janicke, som studerte både kunsthåndverk og industridesign. Da hun fikk MS-diagnosen, var hun forlovet og i full sving med psykologistudier.

– Hun rakk en del. Janicke var sunn og sterk, flink på ski og en fantastisk svømmer, forteller søsteren.

  • Styrer på sykehjemmet: «Fullt ut forsvarlig opplegg»Lårhalsbrudd først i køen Janicke er på bedringens vei etter tre lungebetennelser på rad, men lyden av hosten er ubeskrivelig. Det er som om brystet bobler, surkler og raller. Janicke får ikke puste. Øynene er redde.

– Det går bra, Janicke. Du klarer dette, trøster søsteren og stryker henne over kinnet.

Monssen forklarer at mange MS-pasienter får pusteproblemer på grunn av slim i luftveiene. Risikoen for kvelning er stor, og lungefysioterapi svært viktig.

Behovet for fysioterapi er også stort for kropper som blir stive og skeive av å sitte ubevegelig i rullestol hele dagen, og en MS-pasient har krav på inntil 80 timer fysioterapi i året. Men sykehjemmet deler fysioterapitjeneste med Åsane bydel, og beboerne i Bokollektivet må søke spesielt om behandling. Ventetiden for å bli vurdert er et halvt år.

– Eldre pasienter som trenger opptrening etter lårhalsbrudd blir prioritert. Janicke får bare fysioterapi når vi i familien presser på, sier Monssen.

Å få leve mens de gjør det Veslemøy bruker halvparten av trygden sin på å betale en privat fysioterapeut for en halv times behandling hver uke.

– Tidligere, da Veslemøy bodde i omsorgsbolig, fikk hun fysioterapi en gang i uken. Det er hårreisende at hun skal miste rettighetene sine, når hun flytter på institusjon, sier moren.

I tillegg til fysioterapi og miljøarbeider på fulltid, krever Monssen og Lund økt bemanning i Bokollektivet.

– Terapibassenget på huset står tomt. Ingen har tid til å hjelpe dem å bade. Miljøarbeideren er fantastisk, men jobber bare 25 prosent stilling for 16 pasienter. Beboerne må få leve livet sitt mens de er her. I stedet sitter de bare her, uten særlig kontakt med andre mennesker, fratatt verdighet og livskvalitet, sier de.

– Vi skulle sagt fra for lenge siden. Dette gjør vi på vegne av unge som kommer i en situasjon der de blir totalt hjelpeløse. Det kan skje hvem som helst.

Inne på rommet til Veslemøy synger Kurt Nilsen på cd-spilleren.

– Du elsker musikk. Ikke sant, Veslemøy, spør moren.

Ansiktet viser ingen reaksjon.

Men to fingrer på venstre hånd begynner å knipse. Og knipser og knipser. Veslemøy svarer ja.