• BTs nye opplysninger virker svært interessante, sier advokat Hilde Cecilie Matre som representerer Krzysztof Skorupskis etterlatte.

Til nå har de bare fått utbetalt 20.000 dollar som erstatning for tapet av familieforsørgeren. Enken vurderer om hun skal gå til erstatningssøksmål mot V. Ships Norway AS.

— Opplysningen om forbudet om uboltklemmer er helt klart noe jeg vil se nærmere på og sette meg grundig inn i, sier Hilde Cecilie Matre.

Hun reagerer på at rederiet til nå har dyttet store deler av skylden for ulykken på den forulykkede selv.

— Det høres ut for at de nye opplysningene om uboltklemmene gir et litt annet bilde av saken, sier Matre.

Advokaten synes det er synd hvis Isle of Mans regelverk blir tolket som gjeldende i denne saken.

— Det er jo åpenbart at sikkerhetsnivået i flaggstaten er lavere enn hos de nasjonene som har tiltrådt den internasjonale konvensjonen med forbudet mot uboltklemmene, sier Matre.