— Hellene har fått tak i ett av forslagene vi underveis har testet ut i kartleggingsverktøyet vårt. Men det forslaget er nå justert. Vårt endelige utkast til ny vaktliste blir formelt lagt frem kommende mandag, og så blir det drøftinger med fagforeningen senere i måneden. Ingenting er spikret, selv om vi legger et forslag på bordet, sier Magnus Stub Nilsen, som er vaktlisteansvarlig for politiet i Stor-Bergen.

— Hvordan vil det endelige forslaget deres se ut?

— Det blir en mer robust vaktliste enn i dag, med mer personell på de tider og steder som krever god bemanning, hovedsakelig i sentrum like før og i helgene.

— Robust betyr i klartekst flere vakter?

— Vi må vel være så pass ærlige å si at enkelte i den operative ordensstyrken nok må gå hyppigere vakter enn tidligere.

Politimester Ragnar Auglend har ikke lagt noen føringer for arbeidet med de nye vaktlistene.

— Av respekt for prosessen lar jeg være å blande meg i dette, sier Auglend.

— Men det kan ligge an til et strengere vaktregime enn i dag. Er det et klokt svar på den misnøyen som fagforening og tjenestemenn nå gir uttrykk for?

— Utfordringen er å få nok folk til å dekke Bergen sentrum i helgene. Situasjonen er at politifolkene i sentrum har en ytterst belastende hverdag, og pr. i dag har flere helgevakter enn kollegene utenfor sentrum. Vi må utjevne vaktbelastningen slik at alle tjenestemenn i Stor-Bergen har like mange helgevakter, sier Auglend.

— Øystein Nordstrand, tillitsvalgt og sykmeldt politibetjent i Laksevåg, sier at du ikke har skjønt alvoret i situasjonen, og at du ikke vet nok om hva som rører seg på grasrota?

— Jeg kjenner godt til de tjenestemessige forhold i hele distriktet. Nå har vi fått en god del sykmeldinger, og det må jeg som politimester forholde meg til. De som er syke skal få individuell oppfølging, og vi vil også se på arbeidsmiljøet ved de aktuelle tjenestestedene. I det arbeidet har vi koblet inn både bedriftshelsetjenesten og HMS-apparatet.