— Jeg skjønner ikke hva de har tenkt her, sier Eva Krzywinski irritert.

I begynnelsen av mars ble det plassert en veisperring ved Langes gate, og Krzywinski er ikke den eneste som ergrer seg over den.

— Det er så lite gjennomgangstrafikk her, at jeg ikke kan se poenget med stengningen. Ikke er det pent heller, mener Krzywinski, som bor i Parkveien og jobber på Botanisk institutt.

Et problem er at mange bilister på Nygårdshøyden gir blaffen i sperringen, og kjører rett over den via fortauet.

«Kjører rundt halve byen»

I løpet av knappe ti minutter i går observerte BTs utsendte syv biler ved opphøyningen. Tre kjørte galant over sperringen via fortauet, én parkerte foran sperringen på ene siden, og tre biler snudde.

En annen bilist valgte å ta en spansk en og kjøre på den hvite, gruslagte gangveien ved barneparken og Johanneskirken.

— Men er det så vanskelig å kjøre rundt, da?

— Det er i hvert fall ikke særlig miljøvennlig, sier Krzywinski, og legger til:

— Bak Johanneskirken er det returpunkt for papir og glass og slikt. Når vi skal levere ting der, må vi kjøre rundt halve byen for å komme dit. Helt ned til Telegrafbygningen og Hotell Norge, sier hun. Internbudet på universitetet må også kjøre rundt byen mange ganger for å komme frem med posten sin.

Bystyret avgjorde

— La meg bare påpeke det med en gang: Det var ikke vi som avgjorde at sperringen skulle plasseres der. Vi bare gjorde jobben. Dette er et bystyrevedtak, sier prosjektsjef i Veietaten, Ove Bjørkhaug.

Intensjonen med sperringen var å gjøre Nygårdshøyden til et bedre boligområde.

— Det er mulig planavdelingen burde vurdere planen for Nygårdshøyden igjen, men jeg føler at dette ikke er mitt bord, sier Bjørkhaug.

Ved planavdelingen opplyser Bente Florelius at Trafikkplanen for Nygårdshøyden legger spesiell vekt på å unngå gjennomgangstrafikk.

— Planen går ut på å dele området i tre atskilte trafikksoner, opplyser Florelius. De tre sonene er Nygårdshøyden sør, Sydneshaugen og Møhlenpris. Langes gate og Olaf Ryes vei ble altså stengt som et ledd i denne soneinndelingen. Når systemet er på plass, er meningen at man skal kunne avvikle det enveiskjørte trafikkmønsteret på høyden.

EN SPANSK EN: På ti kjappe minutter i går kom syv biler til sperringen i Langes gate. Tre snudde, én parkerte ved kanten og tre bilister valgte å kjøre over sperringen via fortauet. <p/>FOTO: ARNE NILSEN