I laksemerdene i Samnanger har de i år fått et spesielt problem på grunn av værforholdene. Isen på fjorden fryser. Noe av laksen som hopper i merdene, lander på isen og kommer seg ikke ned igjen.

Lander på isen

— Dette er helt spesielt år. Vi gjør det vi kan for å holde merdene fri for is, men klarer ikke å redde all laksen som hopper opp på isen, sier daglig leder Håkon Tombre i Quatro Laks AS.

Tombre forteller at det er flere år mellom hver gang Samnangerfjorden fryser på denne måten. Det har dannet seg et sjikt med ferskvann på toppen. Kombinasjonen av vær og vind de siste dagene, gjør at det fryser lett.

— Vi har ikke disse problemene nede i merdene. På tre meters dyp er det åtte til ni plussgrader. Laksen går dypt i sjøen, så det går greit. Men av til må den opp for å få luft. Da er det noen som hopper opp og lander på isen og ikke klarer å komme seg ned i merden igjen, forklarer Tombre.

- Kan ikke sende folk på sjøisen

De har satt bobleanlegg ned i merdene for å hindre at det fryser, men om morgenen kommer det likevel is i kantene rundt.

Laksen har svømmeblære som regulerer hvor høyt den går i sjøen. I løpet av noen dager må den opp for å snappe luft, da er da den hopper.

— Kan dere ikke skubbe fisken ned i merdene igjen?

— Det er trist, men vi gjør det vi kan for å hindre dette. Likevel men vi klarer ikke å unngå at noe laks ryker med. Vi kan sette ikke folks liv i fare ved å sende de ut på den skumle sjøisen, sier Tombre.

Han setter sitt håp til at mildværet som er varslet, vil løse problemene.

Her kan du lese rapport om isproblemene for oppdrettesanleggene i Samnangerfjorden (pdf)

Sjekk værmeldingen her.

KLARER IKKE Å FÅ ISEN BORT: Håkon Tombre, i Quatro Laks, sier de gjør det de kan for å få bort isen fra kantene av merdene.
Fred Morten Ervik