• Helt forkastelig! Jeg er rystet! Kommunen har dårlig nok økonomi fra før av om den ikke også skal investere i en bransje som både er svært tøff og har overkapasitet, sier Steinar Knudsen.

Sammen med sin kompanjong Per Jørgensen, eier Knudsen en rekke restauranter og utesteder i Bergen. De var blant dem som ble kontaktet av Bergen kommune om lokalene i Lysverk-bygget.

Knudsen reagerer på at Bergen kommune investerer i kjøkkenutstyr i restauranten.

— Jeg trodde først at det ikke kunne være sant. Det er fint at Bergen kommune tilrettelegger lokaler, men de bør vel bruke pengene på andre ting enn kjøkkenutstyr til fine restauranter, sier Knudsen som mener dette er «klart konkurransevridende».

— Hvordan vil du beskrive risikoen for tap i denne bransjen?

— Det er veldig tøft å komme seg inn på markedet nå, selv med god beliggenhet. Spesielt gjelder dette restauranter med mat. Og jo dyrere restaurant, desto vanskeligere er det å etablere seg, sier han.

Siden Knudsen var borte i Lysverk-bygget og kikket på lokalene i fjor, har premissene for leieavtalen endret seg temmelig mye: Restauranten ble flyttet fra 3. etasje til 1. etasje. Inngangsdøren skal være mot Smålungeren istedenfor Lars Hilles gate. Og ikke minst: Bergen kommune har tatt på seg vesentlige deler av investeringen i kjøkkenutstyr.

— Det er rart at vi ikke er blitt kontaktet når premissene er endret så mye. Hadde vi fått det samme tilbudet som Bølgen & Moi, så ville vi vært såpass interessert at vi hadde gått inn i forhandlinger. Slik tilbudet var den gang, var vi ikke interessert. For eksempel så er det dødfødt å drive restaurant i 3. etasje, sier han.

— Hvorfor endrer det så mye at kommunen kjøper kjøkkenutstyr?

— At utleier tar investeringene er en vesentlig forskjell. Det vil begrense risiko og eventuelle tap i prosjektet betraktelig, sier Knudsen som anslår investeringene bare i kjøkken for en god restaurant til mellom 1,5 og to millioner kroner.